CEO, CFO a Hlavní Cenzorka Twitteru eskortováni ven z ústředí

Mašinérie narativu Deep State a Apartheidního sionistického režimu dostala těžký zásah. Stratégové a ideologové Chazarského zločineckého syndikátu se klepou hrůzou. Pokud se v příštích dnech a týdnech potvrdí veřejná prohlášení Elona Muska, že plánuje na Twitteru omezit nebo dokonce zrušit cenzuru, může to pro Chazarský zločinecký syndikát a jeho nejdůležitější komponentu znamenat vážný problém. Chazarští vůdcové vědí, že pokud by se po zrušení cenzury celý svět dozvěděl, že Chazaři doopravdy pocházejí z Chazarské říše, tzn. že Chazaři nejsou Semité a pouze předstírají semitský původ, okupační apartheidní sionistický režim by se již příliš dlouho neudržel a to bez ohledu na skutečnost, že tento brutální režim se vyzbrojil atomovými zbraněmi.

Původní Muskova veřejná prohlášení slibovala zrušení cenzury. Ihned se však ozvali evropští dohlížitelé, kteří nešetřili výhrůžkami na adresu Muska a Twitteru. Evropští dohlížitelé trvají na cenzuře, jde zejména o cenzuru zločinů sionismu, cenzuru jakékoliv kritiky Apartheidního státu „Izrael“ a cenzuru historie Chazarské říše, masové konverze jejího obyvatelstva z původního náboženství uctívajícího falus za boha na judaismus, pád říše a následnou emigraci Chazarů do celého světa.

Elon Musk je odchovancem WEF, proto nepřekvapí, že Musk vzápětí silně korigoval svá prohlášení o Twitteru bez cenzury a ujišťoval evropské dohlížitele i inzerenty, že vše bude přizpůsobeno jejich zájmům.

Elon Musk měl soudem nařízeno dokončit nebo zrušit akvizici Twitteru do dnešního dne. Podle všech indícií Musk dokončil převzetí Twitteru včera, kdy byl Musk spatřen s velkým porcelánovým umyvadlem, jak kráčí do budovy ústředí firmy. Vykřikoval něco v tom smyslu, že „všechny spláchne“.

Twitter vznikl před 16 lety na základě sociologických studií, které potvrdily, že u většiny populace zmizela schopnost napsat středně dlouhý nebo delší článek. Nové generace jsou často způsobilé vyjadřovat se pouze v krátkých výkřicích. Často mají potíže napsat větu složenou. Tento sociologický fenomén je pravděpodobně způsoben staletími talmudistické subverze a všeobecného ohlupování široké veřejnosti, do čehož spadá i všudypřítomná cenzura. Platforma Twitter na tato zjištění geniálně reagovala a zprvu umožňovala pouze velmi krátká sdělení v délce odpovídající SMS. Později, když se na platformě objevily i osoby způsobilé napsat delší souvislý text, Twitter změnil omezení z délky 140 znaků na 280 znaků.

V tuto chvíli jde o pouhé spekulace, avšak je namístě si uvědomit, že 74 let brutálních etnických  čistek, genocidy prováděné obzvlášť pomalým způsobem, upalování semitských žen a dětí zaživa bílým fosforem – to vše zcela beztrestně a s plnou podporou západních demokratických vlád bylo možné zejména díky všeobecné cenzuře, díky silnému vlivu Chazarského zločineckého syndikátu v mediích (včetně státních médií) a infiltrace 200.000 Sayanů (Chazarských pomocných agentů) do politického a veřejného života západních demokracií.

Zmírnění cenzury na Twitteru může být první trhlinou, která v budoucnu povede k pádu Chazarského zločineckého syndikátu a jeho nejdůležitější komponenty.

Pozn.: Musk mohl snadno vybudovat ještě lepší social media platformu za pětinu nákladů, které vynaložil na akvizici Twitteru.