Celá Západní Evropa je schopna vyrobit 4 tanky měsíčně

Ne, nejedná se o vtip. Jak pokračuje válka na Ukrajině, stále naléhavějším problémem pro obě válčící strany se stává nahrazování ztrát.

Válčíci strana NATO (v zastoupení) + Ukrajina (ano zasvěcení a analytici vědí, že se jedná o dlouhodobě připravovanou proxy war) během posledních ofenzív zaznamenává děsivé ztráty, které si nemůže dovolit a koalice Ruské federace s nově vzniklými republikami (při vzniku republik byly použity vzorové západní modely Kosovo, Havaj, Falklandy a Gibraltar) také trpí silnými ztrátami, které pomalu a s obtížemi nahrazuje ze skladů dlouhodobě uložené techniky.

Válka se tak s jistotou změnila na tzv. opotřebovávací válku, kde nejde primárně o to, kdo, jak a kde postupuje vpřed, ale jde o to, komu jako prvnímu dojdou zdroje. Kdo jako první přijde o většinu techniky, munice, paliva a dalších materiálních i lidských zdrojů.

Po počátečních velkorysých dodávkách zejména řízených střel, pancéřovek, houfnic a tanků ze zemí NATO, vojenští experti zjistili, že nastal problém: V podstatě došlo k „demilitarizaci NATO“.

Země NATO přišly o značnou část vojenské techniky. Konkrétně Norsko o polovinu samohybných houfnic, Česká republika o třetinu svých salvových raketometů, Polsko o zhruba polovinu svých provozuschopných tanků, USA o třetinu PTŘS Javelin a čtvrtinu PLŘS Stinger atd.

Země NATO jsou nyní v neobvyklé situaci: Jak mají dodávat dejme tomu další tanky Ukrajině, když v celé Západní Evropě je v provozu jediná výrobní linka na tanky (v Německu) a ta je schopná vyprodukovat 4 tanky měsíčně. Pro srovnání typické ztráty Ukrajiny během jejich posledních ofenzív činí 30 až 40 tanků, bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů denně.

Takové ztráty si Ukrajina, ani NATO nemohou dlouhodobě dovolit.

Uctívači kamenné sochy Moleka, kteří na pravidelných setkáních v Bohemian Grove poblíž Russian River v severní Kalifornii obcházejí demokratické procesy a fakticky rozhodují o tom, kde vyvolají nebo vyprovokují další válku a kterou další zemi zničí, toto vše již samozřejmě vědí. Ve hře je však setrvačnost a standardní ohlupování Gojímů. ZioMedia proto musí pokračovat v historkách o tom, jak tato praxy war nebyla dlouhodobě připravována v odděleních podvratné činnosti, násilných převratů a barevných „revolucí“ nejméně dvou špionážních centrál.

Avšak z pohledu z dálky se zdá, že v tomto případě došlo v praxi ke kolizi generální linie prosazované Uctívači kamenné sochy Moleka a Uctívači Baphometa. Je to viditelné zejména v tom, jak blouznění o rychlém energetickém všeléku jménem větrníky a soláry dostalo na frak.

Zřejmá nerealizovatelnost rychlého přechodu na větrníky a soláry za cenu, která nezničí konkurenceschopnost evropských ekonomik se prokázala se zahájením války. Pálení uhlí pod kotly a dřeva v kotlech je jasným důkazem výše zmíněné kolize.

Vykonavatelé přání Uctívačů kamenné sochy Moleka a Vykonavatelé přání Uctívačů Baphometa se nyní každý den ztrapňují na pódiích západní politické scény, kde koktajíc stále dokola zlehčují nebo rovnou zamlčují zločiny svých Overlords: 74 let trvající etnické čistky prováděné sionisty a namířené proti původnímu semitskému obyvatelstvu jsou zcela „v souladu s demokracií a s lidskými právy“, které na Západě prosazujeme. Násilné uchvácení cizího území podle modelů: Čagoské ostrovy (100,00% původního obyvatelstva násilně deportováno), Falklandy, Gibraltar, Havaj, Kosovo a Palestina jsou „jediné akceptovatelné modely“ v souladu se západní demokracií a konceptu lidských práv. Model Doněcké lidové republiky je špatný, protože … kuc … kuc .. kuc. A dále, ačkoliv USA ilegálně vojensky okupují Sýrii, tak americkým oligarchům nebudou v Evropě zabavovány jejich jachty protože … kuc … kuc … kuc …

 

Zdroj: ZioMedia, Historie Chazarské říše, konverze jejího obyvatelstva na judaismus, pád říše a následná masové emigrace Chazarů do celého světa