Lžimédia opět nedokázala označit nepřesná slova v Putinově projevu


Presstituti v západních lžímédiích a ZioMédiích opět selhali. Nebyli schopni označit, co bylo v Putinově projevu nepravdivé a nedokázali vyvráti jeho výroky.

Excerpt: … „Západ… začal se svou koloniální politikou již ve středověku a poté následoval obchod s otroky, genocida indiánských (domorodých) kmenů v Americe, drancování Indie, Afriky, války Anglie a Francie proti Čína…

„To, co udělali, bylo napojení celých národů na drogy, záměrné vyhlazení celých etnických skupin.“ Kvůli půdě a zdrojům lovili lidi jako zvířata. To je v rozporu se samotnou přirozeností člověka, pravdou, svobodou a spravedlností.“ …

… „Spojené státy americké jsou jedinou zemí na světě, která dvakrát použila jaderné zbraně, zničila japonská města Hirošimu a Nagasaki a vytvořila precedens.“

„Dokonce i dnes ve skutečnosti vojensky okupují Německo, Japonsko, Korejskou republiku a další země a zároveň je cynicky nazývají rovnocennými spojenci. …

Západ překročí všechny hranice, aby zachoval tento neokoloniální systém, který mu umožňuje parazitovat na světě, v podstatě jej okrádat silou dolaru a technologické nadvlády, vybírat od lidstva hold, získávat hlavní zdroj svého nezaslouženého bohatství – rentu hegemona. ,“

„Nepřejí si pro nás svobodu. Chtějí, abychom byli kolonií. Nechtějí spolupráci rovných, ale drancování. Nechtějí nás vidět jako svobodnou společnost, ale dav bezduchých otroků.“

… „Nyní zcela přešli k radikálnímu popření morálních norem, náboženství a rodiny…
„Diktatura západních elit je namířena proti všem společnostem, včetně samotných národů západních zemí. To je výzva pro všechny. To je naprosté popření lidskosti, svržení víry a tradičních hodnot. Potlačování svobody samo o sobě nabralo rysy náboženství: přímo satanismus.

„Opravdu chceme mít tady, u nás, v Rusku místo ‚máma‘ a ‚táta‘, mít ‚rodič číslo jedna‘, ‚rodič číslo dvě‘, ‚číslo tři‘? To se úplně zbláznili? Opravdu chceme… v našich školách se dětem vštípilo… že údajně existují pohlaví kromě žen a mužů a [dětem, kterým mají být] nabízeny možnosti podstoupit operace změny pohlaví? …Máme jinou budoucnost, svou vlastní budoucnost.“ …

překlad projevu V.V.P.

# # #

Ruská federace se svými 163 oficiálně uznanými národnostmi jistě není dokonalou zemí. Ale otázkou zůstává: Opravdu chceme, aby nás vedli vykonavatelé přání Uctívačů kamenné sochy Moleka, kdy tato přání občas kolidují s přáními Uctívačů Baphometa, které naši vykonavatelé musí taktéž respektovat, jinak … budou konsekvence!

Opravdu se nezmůžeme na vlastní politiku, opravdu nemůžeme vyhnat agenty cizích mocností a posvítit si na všechny ty válečné štváče, NeoCony, Satanisty, Sionisty, Talmudisty, Sayany, PseudoZelené Idioty atd.?