Pokuta 280 milionů pro 3 ctihodné stravenkové firmy za nelegální kartel

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil rozhodnutí týkající se tři významných stravenkových společností za mnoho let trvající nezákonnou kartelovou dohodu. Souhrn pokut pro tyto navenek ctihodné společnosti činí 280 milionů korun. Společnosti Sodexo, Edenred a Up koordinovaly obchodní podmínky pro obchodní řetězce týkající se maximálního počtu stravenek na jeden nákup. Úřad o tom informoval ve zveřejněné tiskové zprávě. Rozhodnutí zatím není pravomocné, společnosti proti němu mohou podat rozklad. Obdobně vysoké pokuty za kartelové dohody ukládá ÚOHS pouze jednou za několik let.

„Podle rozhodnutí Úřadu soutěžitelé mezi lety 2004 a 2018 vzájemně koordinovali svoje obchodní podmínky vůči obchodním řetězcům ohledně maximálního počtu přijímaných stravenek na jeden nákup. Svým jednáním tak narušili hospodářskou soutěž na trhu vydávání, prodeje a odkupu papírových stravenek a služeb s tím souvisejících na území České republiky,“ uvedl úřad ve zprávě.

Úředníci zjistili, že se firmy nejméně od roku 2003 snažily na základě společné předchozí dohody zavést obchodní podmínku, podle které nebudou maloobchodní prodejny přijímat víc než pět stravenek na jeden nákup. „Nejpozději od dubna 2004 pak obchodní podmínku o omezení počtu stravenek přijímaných k úhradě nákupu na maximálně pět kusů prosadily v nejvýznamnějších maloobchodních řetězcích, přičemž následně bylo dodržování této podmínky ze strany Asociace i jednotlivých vydavatelů stravenek kontrolováno,“ uvedl ÚOHS.

Firmě Sodexo vyměřil ÚOHS pokutu 132,271 milionu korun, firma Edenred má zaplatit 101,94 milionu korun a společnost Up 44,941 milionu korun. Pokuty jsou splatné do 90 dnů od doby, kdy rozhodnutí nabude právní moci a budou příjmem státního rozpočtu.

Kromě zaplacení pokut, v případě, že proti nim nepodají rozklad, musí účastníci dohody také do dvou měsíců informovat maloobchodní partnery, že je dohoda neplatná, musí tuto informaci zveřejnit na svých internetových stránkách nejméně na rok a také upravit všechny smlouvy, podle nichž nesmí maloobchody přijímat víc než pět stravenek na jeden nákup.