Profesor Choudhury z Harvardu: Z kanceláří se stane minulost

Ano, s 25letým zpožděním špičkoví výzkumníci zjistili, že práce odkudkoliv je nejenom možná, ale že se stane nevyhnutelností. Např. CEO Airbnb nedávno dospěl k názoru, že kanceláře jsou trapnou minulostí.

Výzkumník a profesor z Harvard Business School, Prithwiraj Choudhury, který se věnuje výzkumu geografické flexibility zaměstnanců, má v této záležitosti jasno: „Většina firem bude muset časem přejít na model práce odkudkoli, ať již dobrovolně, nebo pod tlakem konkurence, aby udržela své zaměstnance“.

Co znamená geografická flexibilita

Znamená to práci odkudkoli, kdy firmy umožní zaměstnancům zvolit libovolné místo, kde chtějí bydlet a odkud budou pracovat. Mohou se přestěhovat do jiného města, země, nebo mohou zůstat na stejném místě, je to zcela na nich. Firmy, které zkoumám, mají nastavený model 75/25. Třičtvrtě času pracují na dálku a pak jednou za čas stráví celý týden pohromadě. Musejí společně trávit jen čtvrtinu času a každý tým sám rozhoduje o tom, jak často se chtějí potkávat. Některé se scházejí jednou za týden, jiné jednou za kvartál.

A proč se vůbec potkávat

Osobní setkání pomáhají vytvářet pevnější sociální vazby a hlubší vzájemnou důvěru. Sice se pak tým vrátí zpátky ke komunikaci online, ale ta vzájemná důvěra přetrvává. Dále, díky osobním setkáním se vytvářejí společné rituály, které budují týmovou kulturu. Například když se všichni sejdou spolu, jdou si zahrát bowling nebo vyrazí na procházku. Když lidé pracují v kanceláři, takovým rituálem mohou být společné obědy nebo pivo po práci.

Vyplatí se kvůli tomu jednomu týdnu mít kanceláře?

Firmy, které profesor Choudhury zkoumal, neměly žádné kanceláře, týmy se potkávaly buď v pronajatých prostorech nebo někde zcela mimo jakékoli pracoviště. Dnes existují stovky takových firem. A nejedná se o žádné malé či střední firmy. Jednou ze zkoumaných firem je vývojářská společnost Gitlab s 1400 zaměstnanci, ta neměla žádné kanceláře nikdy. Existují i obrovské společnosti, jež donedávna měly klasické kanceláře a momentálně přecházejí na vzdálenou práci. Například poradenská společnost TCS, která byla zahrnuta do výzkumu, má skoro 500 tisíc zaměstnanců.

A co produktivita, stoupá nebo klesá?

Profesor Choudhury měřil dopad vzdálené práce na produktivitu již v letech 2007 až 2012 na americkém Úřadu pro patenty a ochranné známky (United States Patent and Trademark Office), tzn. dlouho před pandemií. A zjistil, že produktivita zaměstnanců, kteří pracovali na dálku, stoupla o 4,4 procenta. Oproti tomu další výzkumy probíhaly během pandemie. Mají zavádějící výsledky, protože neprobíhaly za normálních okolností. Běžně děti nemají domácí výuku a rodiče nejsou neustále vyrušováni jejich přítomností nebo péčí o ně. Navíc za normálních okolností nejsme nuceni dodržovat sociální izolaci.

Závěr

Firmy se časem zbaví většiny svých kanceláří. Promění se na místo, kam lidé chodí komunikovat s kolegy, jakési klubovny. Rozhodně to už nebude budova, kde celý den pracujeme.