Drakonické pokuty za alkohol a telefon v ruce při řízení

Když totalita láme ovčany ještě stále schopné odporu, postupuje po malých pozvolných krocích. Dnes se chystají drakonické pokuty za alkohol a telefon v ruce, příště to bude za kritiku vrahounského sionistického režimu a později za odpor proti změně pohlaví u 6ti letých dětí a to bez souhlasu rodičů.

Ministerstvo dopravy poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o silničním provozu. Ta zavádí řidičský průkaz na zkoušku a možnost řízení v sedmnácti letech pod dohledem. Především ale dochází k zásadní změně v bodovém systému. Přísněji postihuje závažné přestupky, některé naopak promíjí. Ekonomický deník přináší podrobný přehled.

Návrh zákona vychází z předlohy, kterou ministerstvo dopravy zpracovalo ještě za ministrování Karla Havlíčka.

Velký proponent radioaktivní produkce elektřiny Havlíček bědoval: „Největší škoda je novely zákona o silničním provozu, která měla za cíl změnu bodového systému a pokut. Chtěli jsme také zavést řidičák na zkoušku pro čerstvé držitele oprávnění a řadu dalších věcí. Do sněmovny šel návrh z vlády v září loňského roku, takže na něj bylo dost času, ale nebyla vůle ho projednat“

Drastická změna bodového systému je na cestě:

Až tříletý zákaz řízení a pokuta 75 000 korun. Takový trest hrozí za odmítnutí testu na alkohol nebo návykovou látku. Novela se také zaměřuje na nejzávažnější přestupky, které vedou k tragickým nehodám. Za jízdu pod vlivem alkoholu se nově navrhuje prodloužit zákaz řízení ze současného roku na rok a půl.

Za jízdu na červenou, vjezd na železniční přejezd nebo otáčení či couvání na dálnici bude nově ukládána pevná bloková pokuta 5 tisíc korun. Pokud řidič odmítne zaplatit na místě, může dostat v přestupkovém řízení pokutu mezi 7 až 25 tisíci korun.

Při vysokém překročení rychlosti (o 40 km/h v obci a 50 km/h mimo obec) může dostat řidič pokutu až 25 tisíc korun a trest odebrání šesti bodů.

Pevná bloková pokuta 2 500 korun a čtyři body bude rovněž za překročení rychlosti v obci o 20 km/h nebo o 30 km/h mimo obec. Mírnější překročení rychlosti o 10 km/h bude sankcionováno pevnou blokovou pokutu 1 500 korun a odnětím dvou bodů.

Naopak ke zmírnění trestů dochází u bagatelních prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h nad povolený limit. Tady se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2 000 na 1 500 korun a body se nezapisují.