Reorganizace Arca Investments nabízí dvojnásobný výtěžek oproti konkurzu

Plán reorganizace české větve společnosti Arca Investments dnes zveřejnil v insolvenčním rejstříku Městský soud v Praze. Podle plánu by věřitelům přinesl bezmála 6 miliard korun. Společnost uvádí, že jde o nejlepší možné řešení pro nezajištěné věřitele s pohledávkami ve formě směnky. Schůze věřitelů k projednání plánu a hlasování o jeho přijetí je svolána na 25. až 27. července.

Hlavními body plánu, který připravili experti z poradenských společností PwC a Dentons, je zjednodušení složité struktury skupiny, která obsahuje velké množství entit, včetně offshore skořápkových entit na Kypru a Maltě. j, Manažer odpovědný za restrukturalizaci Arca Investments Peter Janiga prohlásil, že jejich zpeněžení by bylo technicky velice obtížné i v případě konkurzu.

Současně však je podle něj v portfoliu několik významných aktiv, jejichž hodnota je podhodnocená kvůli nedávné pandemii a ruské invazi na Ukrajině. Jde o personální agenturu Manuvia nebo o rozsáhlé pozemky na Ukrajině. Z tohoto důvodu podle něj nabízí reorganizace obou částí, tedy české i slovenské, věřitelům v pětiletém časovém horizontu výtěžek přes 300 milionů eur (cca 7,4 miliardy korun), oproti maximálně 140 milionům eur (cca 3,5 miliardy korun), které by přinesl konkurz.

Věřitelé jsou v reorganizačním plánu rozděleni celkem do 4 skupin, které tvoří zajištěný věřitel J&T Banka, nezajištění věřitelé, skupinoví věřitelé a akcionáři dlužníka. Plán počítá s tím, že v české části budou pohledávky zajištěného věřitele uspokojeny ze 100 procent, nezajištěných věřitelů z 31,17 procenta, skupinových věřitelů z 9,7 procenta a dlužník (akcionáři) nedostane nic. Cílem stále zůstává, aby nezajištění věřitelé v českém a slovenském řízení dohromady získali padesát procent zjištěných pohledávek.

Insolvenční řízení s Arca Investments zahájil pražský městský soud loni v květnu. Věřitelé přihlásili pohledávky za zhruba 23 miliard korun, z nichž menší část nebyla uznána. O řešení úpadku reorganizací, nikoli konkurzem, rozhodla schůze věřitelů na počátku října.