Americký senát schválil Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022

Američtí politici, zákonodárci a zbrojní firmy se rozhodli využít situace, kdy proti sobě bojují Slované a Slované. Senát Spojených států schválil obdobu zákona Lend & Lease z 2. světové války, aktuálně pod názvem Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.

Ukrajinský prezident Zelenský se před pouhými pár dny věřejně vyjádřil, že si přeje poválečnou Ukrajinu jako „Velký Izrael“.

Americkým politikům se nepochybně toto vyjádření velmi zalíbilo, USA již několik desetiletí bezvýhradně podporuje apartheidní sionistický režim v tzv. „Izraeli“. Upalování semitských žen a dětí zaživa bílým fosforem v Gaza ghettu za 8 metrů vysokými betonovými zdmi je něco, co američtí představitelé nikdy nekritizovali ani nesankcionovali.

Nyní svou lásku k brutálnímu apartheidnímu režimu, který již 74 let provádí etnické čistky vůči semitskému obyvatelstvu, vyjádřili schválením zákona Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.

V kostce, o čem je tento zákon: Ukrajinská vláda dostane výzbroj aj. vojenské vybavení bez toho, že by za něj musel ihned platit. V praxi tzn. že může např. zbankrotovat nebo přestat existovat a americká strana v pozici věřitele bude následně peníze vymáhat po subjektu dle svého uvážení.

Americká administrativa v těchto záležitostech umí překvapit svoji kreativitou. Ne tak dávno např. americké soudy rozhodly zabavit Íránu několik miliard dolarů jako „odškodnění rodinám oětí událostí 9/11“, ačkoliv celý svět je srozuměn s faktem, že Írán nemá s událostmi 9/11 nic společného. Soudce ve svém odůvodnění uvedl, že „vše vyplývá z povahy věci“ a basta.

Současná válka Slovanů vedených chazarskou vládou proti Slovanům vedeným multietnickou vládou se tak stane fantastickým byznysem pro americké podniky. A navíc perfektně zapadá do konceptu veřejně prezentovaném chazarským vůdcem Menachemem Mendelem Schneersonem.

Zde je jeho mesiášský projev z r. 1994:

In a 1994 Khazar-Chabad leader Messiah Menachem Mendel Schneerson outlined his plans for destroying Ukraine and Russia:

„Slavs, and among them Russians – are the most unbending people in the world. Slavs are unbending as a result of their psychological and intellectual abilities, created by many generations of ancestors. It is impossible to alter these genes. Slav, Russian, can be destroyed, but never conquered. That is why this seed is subject to liquidation, and, at first, a sharp reduction in their numbers.“

„First of all, we will divide the Slavic nations (of 300 million, half of them Russians) into the small countries with weak and severed connections. For this, we will use our old method: Divide and conquer. We will try to pit these countries against each other, and suck them into civil wars for the sake of mutual destruction.“

„The Ukrainians would think that they are fighting against the expansionist Russia and struggling for their independence. They will think that they have finally gained their freedom, while they become fully subdued by us. The same will be thought by Russians, as though they defend their national interests to return their lands, „illegally“ taken away from them, and so on.“

„Looking back in history, it must be admitted that these lands are the ancient ancestral lands of the Jewish Khazaria, that is Israel, captured by Kiev’s Rus‘ (the ancient state of Russia with the capital in Kiev) in the tenth century. The Slavs are temporary guests on these lands and are subject to eviction. We will return this territory, and build the Great Khazaria – the Jewish state -on these fertile lands the same way as, 50 years ago, we created Israel, squeezing the Palestinians out. Israelis will partially relocate here, and we will drive Slavic cattle out far to the north, beyond Moscow. There will be a small Northern Territory, a reservation with a compact population — a reservation, like Indian reservations in America.“

 

Ve světle současných událostí je zřejmý špičkový výkon tohoto lídra – projektového manažera a mesiáše Schneersona.

Foto v úvodu: PTŘS FGM-148 Javelin schopná útoku na tank z horní polosféry v režimu „odpal a zapomeň“. Ruští konstruktéři vymysleli a zkonstruovali aktivní obranu proti PTŘS. Ruské elity však 30 let upřednostňovaly superluxusní jachty a condos v Londýně před vybavením své armády proti těmto 33 let starým PTŘS. Aktivní systémy obrany tak zůstaly na testovacím polygonu, nedostaly se do velkosériové výroby a a ktankům v první linii.

Foto: Chazarský vůdce Messiah Menachem Mendel Schneerson