Situace na Ukrajině

Shrnutí několika dnů bojů na Ukrajině: Ukrajinská vojska kladou tuhý odpor na většině úseků fronty. Daří se zejména přepady menších ruských kolon v léčkách. Situace Ukrajinská armády však může být zoufalá. O tom nasvědčuje propuštění zločinců z ukrajinských vězení a jejich vyzbrojení. Předpokladem bylo, že se vyzbrojení zločinci zapojí do bojů na frontě. Zprávy z nezávislých médií však naznačují, že část vyzbrojených propuštěných zločinců rabuje byty v ukrajinských městech.

Postup ruských vojsk na některých úsecích fronty se zastavil. V obecné rovině se ruské operace jeví jako úspěšnější na jižní frontě podél břehů Azovského a Černého moře. Ztráty Ruské armády zejména obrněné techniky, letadel a vrtulníků jsou velmi citelné. Ukrajinci efektivně využívají protitankové systémy FGM-148 Javelin, což jsou protitankové řízené střely schopné útočit shora v režimu „odpal a zapomeň“. Ukrajinci také masívně využívají supermoderní pancéřovky SAAB Bofors NLAW, které probíjejí horní pancíř tanků pomocí explozí formovaných projektilů při přeletu nad cílem.

Shrnutí: Ruská vojska postupují za cenu vysokých ztrát, ukrajinské vedení vykřikuje do médií, že „porážka Ukrajiny bude porážkou celé Evropy“, o čemž lze pochybovat. ZioMédia jakoby na povel od kaců (řídicích agentů) spustily zuřivou dezinformační kampaň, kde popírají, že na počátku této katastrofy byla Victoria Nuland, letité snahy CIA o destabilizaci poměrů na Ukrajině, převrat a násilné svržení demokraticky zvoleného prezidenta Ukrajiny, neskrývaná snaha vedení Ukrajiny o vstup do NATO a nepřátelské akce vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu.

Ruské politické vedení analyzovalo nevyhlášenou ilegální válku NATO proti Srbsku v 90. letech, nevyhlášenou ilegální válku proti Iráku v r. 2003 a nehorázné zneužití rozhodnutí RB OSN o vyhlášení bezletové zóny nad Libyí, které si několik zemí NATO mylně vyložilo jako povolení bombardovat Libyi včetně utajených operací pozemních jednotek na libyjském území, dále ilegální přítomnost amerických vojsk na syrském území. Analyzovány byly také přepadení Grenady, Panamy a mimosoudní popravy prostřednictvím dronů v Pákistánu.

Ruské politické a vojenské vedení patrně došlo k názoru, že náklady nečinnosti by převážily nad náklady okamžité vojenské akce a rozhodlo se k vojenskému zásahu poté, kdy země NATO odmítly garantovat bezpečnostní požadavky Ruské federace.

Ruský vojenský zásah na Ukrajině je porušením mezinárodního práva. Křiklouni v ZioMédiích a západní političtí „experti“ s kognitivnímu potížemi však veřejnosti zapomněli vysvětlit, v čem se liší větší množství porušení mezinárodního práva zeměmi NATO a stovky porušení mezinárodního práva tzv. „Státem Israel“, která nikdy nebyla sankcionována a byla činěna zcela beztrestně. Státní veřejná média a občané stále marně čekají na toto vysvětlení.

Mapa vojenské situace k datu 4. března 2022. Pozn.: Ne všechna území označená jako pod kontrolou vojsk RF jsou beze zbytku ovládána. Ukrajinští partyzáni (tzv. teritoriální vojska) zde podnikají přepady v léčkách.