Komerční banka – zisk za 3.Q 3,43 milardy korun

Komerční bance stoupl za letošní tři čtvrtletí čistý zisk meziročně o 40,7 procenta na 8,6 miliardy korun. Bance vzrostly úvěry i vklady klientů. Čisté provozní výnosy za prvních devět měsíců vzrostly meziročně o 1,3 procenta na 22,6 miliardy korun. Provozní náklady klesly o 0,7 procenta na 11,4 miliardy korun. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, dnes konsolidované hospodářské výsledky oznámila v tiskové zprávě.

Čistý zisk za 3Q vzrostl na 3,43 mld. Kč proti loňským 1,65 mld. Kč, když trh v průměru odhadoval 3,05 mld. Kč. Čistý zisk za 3Q činil 5,39 mld. Kč.

Ve středu Komerční banka sdělila, že valná hromada písemnou formou schválila vyplatit z nerozděleného zisku za roky 2019 a 2020 dividendu 4,535 miliardy korun, tedy 23,86 koruny na akcii. O návrhu akcionáři hlasovali elektronicky od 18. října do 2. listopadu. Dividendu banka určila v souladu s omezeními, která ČNB stanovila letos v březnu. Nárok na podíl na nerozděleném zisku má akcionář, který je vlastníkem akcie ke dni 11. listopadu 2021. Podíl na nerozděleném zisku se stává splatný ke dni 3. prosince 2021.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně vzrostl o 4,7 %, především díky růstu úvěrů na bydlení. Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB se meziročně zvýšil o 12,1 %, se silným růstem jak v segmentu občanů, tak u podniků a korporací. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 6,1 %.

Konsolidované výnosy za první tři čtvrtletí vzrostly meziročně o 1,3 %, s tím, jak se zvýšil objem úvěrů i depozit, klienti z řad občanů zvyšovali své investice do podílových fondů, a korporátní klienti využívali příznivých podmínek na dluhových kapitálových trzích a obezřetně zajišťovali svá finanční rizika.

Celkové provozní náklady poklesly o 0,7 %, když KB dokázala kompenzovat zvýšené regulatorní odvody do Fondu řešení krize nižšími osobními a administrativními náklady. Vyšší odpisy a amortizace odrážely pokračující investice do digitalizace.

Čistá tvorba opravných položek dosáhla 0,7 miliardy Kč, nižší o 78,9 %. Nízká čistá tvorba opravných položek se koncentrovala v podnikatelském segmentu. V segmentu občanů mohla KB objem opravných položek mírně snížit díky nadále dobrému rizikovému profilu portfolia.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti dosáhl výše 23,0 %, ve srovnání s regulatorním minimem 16,2 %. Míra krytí likvidity (LCR) činila 200 %, což je výrazně nad regulačním limitem 100 %.

Celkový vlastní kapitál se ve srovnání se začátkem roku zvýšil o 8,6 procenta na 127,2 miliardy Kč.

 

Zdroj: KB, ČTK