Johnson & Johnson musí zaplatit 2,1 miliardy USD kompenzaci za azbest v dětském zásypu

Společnost Johnson & Johnson musí zaplatit 2,1 miliardy USD jako kompenzaci ženám, které tvrdily, že dětský zásyp od této firmy byl kontaminován azbestem, způsobujícím rakovinu. Nejvyšší soud USA tím ponechal beze změn největší verdikt ve skoro 10 let trvajícím sporu kvůli tomtuto produktu.

Nejvyšší soud se včera odmítl zabývat odvoláním společnosti Johnson & Johnson ohledně verdiktu v hodnotě několika miliard dolarů ve prospěch žen, které uvedly, že se u nich vyvinula rakovina vaječníků z používání práškových mastkových produktů společnosti.

Společnost tvrdila, že se jí nedostalo spravedlivého procesu, když porota u státního soudu v Missouri přiznala 4,7 miliard dolarů 22 ženám, které používaly Johnson’s Baby Powder and Shower to Shower Shimmer Effects, obě vyrobené z mastekového prášku, který podle jejich žaloby byl kontaminován azbestem, známým karcinogenem.

Státní odvolací soud snížil odškodnění na 2,1 miliardy dolarů.

Jak je obvyklou praxí, Nejvyšší soud nevysvětlil, proč se případem nezabýval. Dva z jeho soudců se neúčastnili jeho posuzování – Samuel Alito, který vlastní akcie společnosti Johnson & Johnson, a dále Brett Kavanaugh, jehož otec pracoval pro průmyslovou lobbistickou skupinu.

Mastek, minerál, ze kterého se vyrábí mastek, je chemicky příbuzný azbestu. Oba se těží a mohou se vyskytovat těsně vedle sebe v zemi, takže kontaminace azbestem je známým výrobním problémem. Společnost Johnson & Johnson však popírala, že by její výrobky byly kontaminovány nebo že způsobovaly rakovinu.

Nejvyšší soud nebyl požádán, aby přezkoumával, zda výrobky způsobují rakovinu. Místo toho byl požádán, aby zvážil argument společnosti, že soudy v Missouri nespravedlivě spojily případy téměř dvou desítek žen z několika států, jejichž závažnost rakoviny se značně lišila.

Některé ženy měly genetické nebo rodinné předispozice k rakovině, zatímco jiné nikoli. Spojení všech případů údajně zmátlo porotu a zastřelo právní rozdíly související s každým nárokem, uvedla společnost Johnson & Johnson.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o zákony 12 států Unie, trvalo soudci více než pět hodin, než porotě vydal pokyny před zahájením jednání.

Společnost Johnson & Johnson uvedla, že Nejvyšší soud by se měl případu ujmout „s cílem omezit zneužívání v procesech hromadných žalob“ a dát obžalovaným společnostem stejná práva na spravedlivý proces jako všem ostatním.