Spotify umožní svým zaměstnancům pracovat odkudkoli

Hudebně streamovací společnost Spotify Technology, kde veškeré činnosti a práce jsou očividně 100 procent remote, patří mezi hrstku dalších firem, jejichž osvícenský management se zpožděním pouhých 23 let pochopil, že 100procentně remote práci lze vykonávat remote tj. na dálku.

Prudký rozvoj internetu před 25 lety a dostupnost internetového připojení pro širokou veřejnost před cca 23 lety způsobily, že velké množství administrativních, organizačních a vývojových úkolů bylo možné vykonávat kdekoliv, tzn. pracovat odkudkoliv.

Reakcionářské a zpátečnické managementy tisíců firem však tento fakt nepochopily. Nedokázaly mu porozumět, i když jim tuto skutečnost IT experti vysvětlili a nakreslili.

Teprve celosvětová pandemie způsobila, že pod velkým společenským tlakem některé zpátečnické managementy ustoupily a povolily práci na dálku u prací na dálku, kde již 23 let bylo zcela zřejmé, že se jedná o práce vykonatelné na dálku.

Čerstvě se mezi společnosti, které upustily od tmářství, předsudků aj. zpátečnických postojů, zařadila i světoznámá Spotify.

Management Spotify zjistil, že servery mohou streamovat hudbu na dálku. Managementu Spotify se dále podařilo zjistit, že vyjednávání s hudebními vydavatelstvími a případně samotnými umělci lze také provádět na dálku. Po tomto revolučním objevu tak již nic nebránilo managementu společnosti Spotify, aby nyní povolilo svým pracovníkům pracovat odkudkoliv.

Jakkoliv tento příběh může znít podivně, je důležité, aby takovýchto společností přibývalo, protože pokud více a více společností povolí práci na dálku, pomůže to členům managementů ostatních společností pochopit, že práce vykonatelné na dálku lze vykonávat na dálku.

Lidská civilizace se vyvíjí úžasným tempem:

Zatímco rozšíření technologie ohně trvalo cca 40.000 let
a rozšíření technologie střelného prachu trvalo několik staletí,
tak rozšíření technologií práce na dálku trvalo pouze několik desetiletí.

 

Foto v úvodu: Osiřelé kanceláře Spotify již ve skutečnosti nikdo nepotřebuje. Snad jen management na demonstraci moci.