Zkrachovalé Vítkovice Heavy Machinery vydraženy

Zcela neznámá firma SKATLOP a.s., která vznikla před 2 měsíci s kapitálem 2 miliony korun, vydražila za 1,2 miliardy korun, tedy 600násobek svého kapitálu, zkrachovalou společnost Vítkovice Heavy Machinery.

Společnost Vítkovice Heavy Machinery (VHM) byla výrobcem gigantických klikových hřídelí pro obrovské lodní dieselové motory. Výrobci těchto obrovských dieselových motorů však během následujících let zbankrotují. VHM byla dále výrobcem komponent pro jaderné elektrárny – což také bude sektor bez perspektivy. VHM také vyráběla komponenty pro větrníky a uhelné doly, což jsou další sektory, které kompletně zbankrotují.

Výše uvedené konsekvence se nepodařilo vysvětlit panu Světlíkovi, ani pánům Strnadům – majitelům Czechoslovak Group, kteří skrze CSG a CE Power koupili a vlastnili VHM.

Záměry neznámé, 2 měsíce existující firmy SKATLOP nejsou známy. Lze spekulovat o těchto možných scénářích:

  • podnik bude prodán do šrotu a 50 hektarů pozemků, na nichž stojí VHM se rozprodá na nové průmyslové a obchodní projekty
  • nelze vyloučit ani „české kolečko“, kdy dosavadní majitelé nebo management oklikou přes nastrčené subjekty si levně kupují svůj dosavadní majetek – dluhy zůstanou na bedrech věřitelů

 

V každém případě management firmy SKATLOP podal vynikající výkon: V dražbě přeplatil ostatní uchazeče trojnásobně a dokázal získat majetek 600 násobně vyšší, než činí její vlastní kapitál. Ne každému se podaří tak brilantní výkon.

Insolvenční správce Lukáš Zrůst považuje dražbu za velmi úspěšnou. S výsledkem dražby podle Zrůsta už vyjádřil souhlas věřitelský výbor i zajištění věřitelé, a prodeji tak již nic nebrání. „Z hlediska věřitelů je to vynikající výsledek. Jedná se o trojnásobek vyvolávací ceny a zřejmě nejvyšší částku, kterou se kdy prodejem průmyslového areálu v insolvenci podařilo v Česku získat. Za významné pokládám i to, že na rozdíl od řady jiných strojírenských společností v insolvenci, zde se podařilo udržet podnik v běhu. Nezastavila se výroba,“ uvedl Zrůst. Podle něj se podnik podařilo prodat za takto vysokou cenu i díky efektivitě soudu a konstruktivnímu přístupu věřitelů.

Z ceny, již Skatlop zaplatí, se alespoň částečně uspokojí pohledávky věřitelů, které dosahují asi 1,7 miliardy korun. V aukci se jako jeden celek prodával areál na více než 50 hektarech pozemků, včetně obrovských hal, strojního vybavení, materiálu, zaměstnanců i know-how. Nezávislý posudek vyčíslil odhadní cenu na 1,3 miliardy korun. Ve VHM pracuje téměř 300 lidí a firma stále vyrábí.

Pro věřitele – většinou banky, jde o zmenšení předpokládaných ztrát. Místo očekávaných ztrát 1,3 miliardy korun, přijdou pouze o zhruba 500 milionů korun.

Některé banky již byly vyrozuměny, že scénář VHM se zde v ČR bude ještě mnohokrát opakovat u dalších podniků, jejichž managementům se nepodařilo vysvětlit konsekvence uvedení nové revoluční bezemisní technologie produkce elektrické energie. Úroveň členů managementů některých známých a významných podniků byla/je tak zoufalá, že by toto nepochopili, ani kdyby jim vše bylo nakresleno. Souhrn budoucích škod v ČR v důsledku selhání managementů lze odhadovat na zhruba 900 miliard korun.

Foto v úvodu: Gigantické klikové hřídele již brzy nikdo nebude potřebovat. Výrobci obřích dieselových motorů totiž zbankrotují.