Archeologický nález hrobu germánského velmože v Uherském Brodě

Bagrista objevil významný nález ze starší doby Římské říše na Moravě. Jde o skoro dva tisíce let starý hrob vysoce postaveného velmože. O nálezu hovoří Tomáš Hrástek, vedoucí oddělení archeologie a historie Slováckého muzea.

„Je to nález z doby, kdy území Moravy a Čech bylo součástí území označované Římany jako Barbarica, tedy mimo hranice římského impéria,“ přibližuje Hrástek.

Jde konkrétně o hrobku vládce, germánského velmože. „Náš nález asi o století předchází markomanské války, kdy na našem území pobývala římská vojska,“ dodává.

Okolo roku 20 našeho letopočtu vzniká mezi Moravou a Váhem takzvané Vanniovo království.

„Vannius byl dosazen do svého postu místního vládce přímo římských císařstvím. Okolo roku 50 jeho království zaniká a vnikají nová mocenská centra,“ upřesňuje Hrástek.

Podle nejnovějších výsledků bádání archeologů to vypadá, že jedno z těchto center mohlo být i na východ od Moravy.

Zesnulý byl uložen v kompletním kroji, na nohou měl bronzové ostruhy a šaty měl sepnuté čtyřmi bronzovými sponami. „Všechny byly ve funkční poloze, takže zapnuty. U pasu měl kostěnou jehlici a bronzový nůž,“ vyjmenovává vedoucí oddělení archeologie a historie Slováckého muzea.

Archeologové sice v okolí Uherského Brodu znají desítky lokalit, které souvisejí s dobou římskou, přesto je ale stále co zkoumat.

„Existovala tu poměrně silná skupina sídlišť a osad, z toho usuzujeme, že tento hrob souvisí s nějakou mocenskou jednotkou nebo vládcem,“ podotýká Hrástek a doplňuje:

„Dosud jsme ale počítali, že germánské osídlení v této oblasti bylo jen sporadické. Skutečnost byla ale pravděpodobně úplně jiná a na základě nových povrchových prospekcí počítáme s tím, že těch lokalit bylo v regionu více než 40, což je pětinásobný nárůst.“

Zdroj: Rozhlas