Bitcoin právě překonal 28.000 dolarů

Bitcoin právě na světových kryptoburzách překonal hranici 28.000 dolarů a známý ekonom John Taylor, který působí na Stanfordu, se poněkud naivně domnívá, že FED by měl lépe vysvětlit své záměry. Například v souvislosti s faktem, že projekce FEDu nyní počítají s tím, že v budoucnosti budou úrokové sazby mezi 0 – 0,5% i v době, kdy se míra nezaměstnanosti výrazně sníží a míra inflace se bude pohybovat okolo úrovně 2% ročně. Přitom na počátku letošního roku byly ty samé projekce nezaměstnanosti a inflace spojovány s výrazně vyššími projekcemi sazeb.

„To je docela změna a myslím, že je třeba tuto záležitost osvětlit, protože vcelku je to nekonzistentní,“ řekl Taylor, který je autorem známého Taylorova pravidla a expertem na monetární politiku.

Taylor obavy z kryptoměn nemá, jejich rostoucí popularita je podle něj známkou toho, že širší veřejnost hledají alternativy k netransparentním státním měnám s  nuceným oběhem. K tomu se přidávají centrální banky, které zvažují vlastní digitální měny a k celému procesu přispěl mimo jiné Facebook.

Jde o reflexi našeho technologického pokroku, který „přináší pro lidi lepší systém“. Dolar je ale i nadále globální rezervní měnou, jeho trvale klesající kupní síla odráží jeho netransparentnost a nekonečné inflační emise. Včetně možných nejasností týkajících se nákupů aktiv americkou centrální bankou či zmíněné nejasnosti ohledně projekcí vývoje v ekonomice na straně jedné a projekcí vývoje sazeb na straně druhé.

Mohla by současná politika FEDu vést k vytvoření systémových problémů ve finančním systému a v ekonomice? Podle Taylora ano a opět v souvislosti s nejasnostmi v současném přístupu americké centrální banky. FED podle něj dříve více hovořil o tom, jak bude jednat v budoucnu, ale dnes není jasné, proč očekává sazby dlouhodobě nízko, když jeho ekonomické projekce vypadají dobře. „Možná se obávají něčeho, o čem nemluví,“ řekl Taylor o vedení FEDu s tím, že podle něj „tu je určitá nekonzistentnost“. Nicméně analytyci FEDu již dávno pochopili, že zvýšení sazeb by zničilo některé třídy dlužníků a následně také celý systém.

Pokud by lidé nemuseli hádat, co FED v budoucnu udělá, prospělo by to podle ekonoma celkové fiskální stimulaci, tedy jak její monetární, tak fiskální části. „A také mohu říci, že by nebylo vůbec špatné, pokud by se řeklo, co se v budoucnu stane s politikou fiskální,“ dodal ekonom. Podle něj se velmi málo diskutuje o tom, jak se budou vládní finance vyvíjet v delším období. Ekonomice by pomohla „fungující vakcína“, ale to také znamená, že politici by to již měli reflektovat v úvahách o dalším rozpočtovém vývoji a jasně o něm hovořit.

Taylor míní, že když se centrální banky držely „takzvaného Taylorova pravidla“, výsledky byly dobré, když se od něj výrazně odchýlily, „nebylo to tak dobré.“ Podle ekonoma pro to existují důkazy a nejde o nějakou velkou vědu. V poslední době pak dochází k větší propojenosti mezi fiskální a monetární politikou, což Taylor nehodnotí právě pozitivně. Podle něj by bylo lepší, pokud by centrální banky jasně řekly, jak budou jednat v budoucnu a čeho se budou držet. Následně by vláda nastavila svou politiku v souladu s tím, jak se bude vyvíjet politika monetární. „To fungovalo v minulosti a fungovalo by to v budoucnu,“ míní ekonom.

Taylorovo blábolení jasně ukazuje, jak stará škola klasické ekonomie není schopna pochopit zločinný charakter Chazarské zločinecké organizace – celkovou sílu této chobotnice a rozsah jejich operací. Základním atributem kvalitní měny je její transparentnost. Ne průhledné bankovky, jak se mylně domníval jeden patentový právník, ale transparentnost celkové emise a všech dílčích nových emisí. A to je něco, co Chazarská zločinecká organizace nikdy veřejně nepřizná.

Závěr: Nekupujte krypto, které jsou prázdnými slupkami, preferujte krypto, které má alespoň náznak jakési vnitřní hodnoty (intrinsic value) a jejíž emise jsou viditelné v reálném čase.