Výzkumnící zkoumali souvislost mezi teplotou a pandemií

Tým výzkumníků známé americké investiční banky Goldman Sachs zkoumal statistickou souvislost mezi teplotou venkovního ovzduší a intenzitou šíření infekce v jednotlivých regionech. Výzkumníci však zapomněli vzít v úvahu teplotu vzduchu uvnitř budov a hlavně změny relativní vlhkosti vzduchu uvnitř budov.

Studie tak sice dává dosti jednoznačné výsledky, avšak z důvodu nepochopení významu změn relativní vlhkosti vzduchu v budovách je zavádějící a nic neřešící. Studie tak v podstatě říká: „To je počasím, nemůžeme s tím nic dělat“. A z tohoto hlediska je studie nejenom zavádějící, ale také nebezpečná.

Tým výzkumníků při porovnávání statistických dat potvrdil výraznou negativní korelaci mezi nárůstem počtu potvrzených případů infekce COVID-19 a teplotou venkovního vzduchu. Tým nezkoumal, co se s venkovním vzduchem stane uvnitř budov.

Tým proto došel k těmto částečně mylným závěrům:

  • tým výzkumníků tvrdí, že na vině vzrůstu počtů infekcí je „snížená imunita na podzim“
  • výzkumníci dále tvrdí, že je jedno, jaká opatření v daném regionu udělaly vlády a toto údajně platí pro USA i pro Evropu
  • výzkumníci dále tvrdí, že na podzim se lidé více navštěvují „indoor“ – uvnitř budov

Zde je dosti zřetelně vidět amatérismus výzkumníků a nepochopení něčeho, co je již desítky let očividné: Hlavním faktorem šíření chřipky, chrapláku i COVIDu-19 je špatná kvalita vzduchu uvnitř budov na podzim a v zimě. Konkrétně vzduch bývá přetopený a nebezpečně suchý. Při ohřátí venkovního chladného vzduchu uvnitř budov klesá jeho relativní vlhkost. To vše je po mnoho let známý fakt.