ČEZ: za 3Q tržby 49,30 mld., zisk 2,3 mld. korun

Energetická skupina ČEZ hospodařila ve 3. čtvrtletí s výnosy 49,3 miliardy Kč, které byly pod očekáváním analytiků 51,06 miliardy Kč. Upravený čistý zisk, který je důležitým parametrem pro výplatu dividendy, činil ve stejném období 2,3 miliardy Kč při tržním odhadu 2,11 miliardy Kč. Provozní zisk EBITDA dosáhl 12,2 mliardy Kč a byl také pod tržním odhadem 12,5 miliardy Kč. Meziročně jde u všech těchto parametrů o zlepšení.

U čistého zisku náležejícího akcionářům dosáhla skupina ČEZ ve 3. čtvrtletí záporného výsledku -1,18 mld. Kč. Trh očekával pozitivní výsledek 2,39 miliardy Kč.

Skupina také potvrdila odhad provozního zisku EBITDA na úrovni 64 miliardy Kč, zatímco dosud očekávala výsledek mezi 62 až 64 mld. Kč. Upravený čistý zisk v tomto roce očekává nyní ve výši 23 mld. Kč, dosavadní odhad byl na 21 až 23 miliardy Kč. Aktuální odhad celkového negativního dopadu COVID-19 činí zhruba 3 mld. Kč.

„Celoroční EBITDA i očekávaný čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy potvrzujeme na horní hranici dosud udávaného rozpětí. EBITDA na úrovni 64 mld. Kč a čistý zisk očištěný 23 mld. Kč. Čistý zisk ve čtvrtém čtvrtletí však bude zatížen opravnými položkami v souvislosti s prodejem rumunských aktiv. Opravné položky však nejsou peněžním výdajem, ale důsledkem historického vývoje měnového kurzu RON/CZK a negativních regulatorních zásahů v Rumunsku v minulosti, zejména do regulace OZE,“ uvedl v prohlášení člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák. „Prodejem rumunských aktiv získá naopak skupina ČEZ významné prostředky, které v souladu s aktuální strategií skupiny ČEZ přispějí ke snížení dluhu, budou využity na rozvojové investice v ČR a ve stabilních zemích a umožní vyšší dividendu pro akcionáře,“ řekl dále.

K odprodeji rumunských aktiv ČEZ uvedl, že dosažená prodejní cena převyšuje interní valuace těchto aktiv a pro akcionáře „generuje více peněžních prostředků než indikují očekávané budoucí peněžní toky v případě nerealizace prodeje“.

Pokud jde o výsledky za první tři čtvrtletí tohoto roku, tak provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 50,9 mld. Kč a meziročně vzrostl o 14 %. Zvýšení zisku ČEZ vysvětluje zejména „růstem realizačních cen vyrobené elektřiny v ČR díky víceletému předprodeji na velkoobchodním trhu a stabilnímu bezpečnému provozu jaderných zdrojů“. Čistý zisk dosáhl hodnoty 13,6 mld. Kč. Po očištění o mimořádné nepeněžní vlivy meziročně vzrostl o 27 %. Ukazatel čistý zisk očištěný, relevantní pro dividendovou politiku společnosti, dosáhl úrovně 18,7 mld. Kč.

Provozní výnosy dosáhly za tři čtvrtletí 155,5 miliardy Kč a meziročně vzrostly o o 5 %.

Výroba elektřiny z tradičních zdrojů meziročně klesla o 6 % zejména v důsledku růstu cen emisních povolenek, poklesu cen elektřiny vlivem COVID-19 a s ohledem na načasování odstávek výrobních zdrojů. K meziročnímu snížení výroby přispívá též útlum dosluhujících uhelných elektráren, zejména uzavření elektrárny Prunéřov 1. Výroba elektřiny ve zdrojích z oblasti nové energetiky vzrostla o 7 %, zejména díky lepším povětrnostním podmínkám v Německu i Rumunsku.

Spotřeba elektřiny na distribučním území ČEZ za první tři čtvrtletí letošního roku meziročně poklesla o 4,6 %, hlavně kvůli nižší spotřebě firem. Důvodem poklesu byla podle ČEZ situace kolem covidu-19. Spotřeba u velkých podniků klesla o 8,9 procenta, zatímco spotřeba domácností naopak vzrostla o 4,3 procenta.

Prodej elektřiny koncovým zákazníkům se snížil o 6 % na 24,3 TWh. Prodej plynu koncovým zákazníkům klesl o sedm procent na 6,2 TWh. Také prodej tepla poklesl, a to o tři procenta na 15.700 terajoulů (TJ).

Investice do pořízení dlouhodobého majetku za tři čtvrtletí dosáhly 18,9 mld. Kč, meziročně o 0,3 mld. Kč více. Nejvíce investic směřovalo do distribuční sítě v České republice.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem firmy je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Počet zaměstnanců skupiny ČEZ činil ke konci třetího čtvrtletí tohoto roku zhruba 32.200, což bylo meziročně o čtyři procenta více.

Pozn.: Při analýze činnosti a výsledků společnosti ČEZ je namístě neopomenout budoucí vliv nové bezemisní technologie, jejíž certifikace probíhá 5. týdnem a která revolučním způsobem změní nahlížení na tradiční energetické zdroje. Veřejné představení technologie lze očekávat v 1Q 2021.