Komerční banka objevila kouzlo blockchainu

Po 12 letech fanatického odporu přichází první česká banka s platformou na bázi blockchainu: Komerční banka uvádí „we.trade“ blockchain se smart kontrakty
KB nabízí jednoduchý a bezpečný obchod po Evropě přes portál we.trade. Situace v globalizovaném světě se může změnit ze dne na den. V období hrozby ekonomických dopadů a poklesu průmyslové produkce nabývají na významu otázky, jakým způsobem si zajistit zaplacení zakázky nebo jak si zajistit profinancování odložené splatnosti.
Dokumentární akreditivy jsou obvyklé v obchodním styku s mimoevropskými státy, nikoli v rámci Evropy. Z pohledu evropského obchodu a potřeb malých a středních firem jsou však akreditivy náročné na administrativu. Závazky a pohledávky se proto v evropském regionu vypořádávají tradičními hladkými platbami, přestože míra pohledávek po splatnosti je v rámci Evropy poměrně vysoká.
Ve snaze nabídnout svým klientům nové zajišťovací produkty právě pro oblast evropského prostoru, se Komerční banka stala součástí konsorcia světových bank spolupracujících s portálem we.trade. Spojením s we.trade rozšiřuje banka své portfolio o nové produkty, které zvýší jistotu v obchodním styku, minimalizují riziko v oblasti obchodů s neznámými subjekty a zajistí včasnou a bezpečnější realizaci plateb jak v rámci ČR, tak i Evropy.
We.trade je elektronický portál pro sjednávání a vypořádávání přímých obchodů mezi firmami. Formou joint-venture na we.trade participuje 14 velkých bankovních skupin. Přístup na portál je firmám udělován výhradně přes jejich banku. Tato skutečnost spolu s možnostmi we.trade významně zvyšuje bezpečnost obchodování se subjekty pohybujícími se na portálu.
Na we.trade dochází k přímému sjednání podmínek obchodu a uzavření závazné obchodní smlouvy, takzvaného smart kontraktu mezi odběratelem a dodavatelem. Odběratel a dodavatel si rovněž určí podmínky zaplacení (např. dodání zboží potvrzeno dopravní společností). Zároveň mohou účastníci obchodu požádat banku odběratele, aby zaplacení zboží dodavateli zaručila formou poskytnutí tzv. garantované platby. Dodavatel má takto platbu garantovanou bankou, která ji provede, jakmile budou splněny protistranami určené podmínky transakce. Portál využívá moderní technologii blockchain.
Protistrany samozřejmě mohou u obchodu uzavřeného prostřednictvím we.trade podrobně sledovat celý průběh zakázky, včetně dopravy a logistiky zboží (např. zajištění platby bankou odběratele, zboží je předáno k transportu, zaplaceno bankou odběratele apod.).
Hlavní výhody, které klienti díky využití we.trade získají:
– snížení rizika v obchodních vztazích díky nově nabízeným produktům a prověření obchodních partnerů ze strany bank;
– usnadnění práce a úsporu času jak při sjednávání nových obchodních případů (administrativa s tím spojená), tak při sledování rozjednaných obchodních případů – zasílání notifikací, upomínek a alertů;
– využití platformy především u partnerů, kteří mají špatné zkušenosti s platební morálkou;
– platbu vždy realizovanou automaticky až po splnění všech dohodnutých podmínek;
– nástroj pro sledování průběhu zakázky;
– významné zlepšení predikce cash-flow.
We.trade:
– vytvoření obchodního kontraktu on-line;
– možnost výběru bankovních produktů, podmínek vypořádání a zaplacení obchodu;
– nástroj pro sledování celého průběhu zakázky od jejího zadání a schválení až po podmínky splatnosti;
– garance zaplacení, pokud jsou splněny podmínky vypořádání.
Zdroj: KB