Ministr zdravotnictví Vojtěch rezignoval

 

Ministr zdravotnictví Vojtěch, který jakožto marketingový odborník pojal svou funkci spíše v rovině marketingové kampaně, dnes ráno rezignoval. Vojtěch prohlásil, že první vlnu pandemie zvládl dobře a že nyní chce dát prostor pro nové řešení pandemie.

V posledních měsících se v jeho resortu odehrálo několik absurdních událostí. Mezi ně patří např. vyčkávání s uzavřením dolů OKD, kde propukla infekce, až do chvíle, kdy počet nakažených dosáhl přesně 20,00 procent stavu pracovníků. Již to byl moment pro okamžitý vyhazov odpovědných osob, příp. pro rezignaci samotného ministra.

Absurdity lze vidět i dnes na každém kroku. Žáci základních škol ráno v těsných hloučcích postávají před uzamčenými školami a pokřikují po sobě zážitky z nejnovějších videoher. Rozestupy v hloučcích jsou v řádu 15 cm, všichni čelem k sobě v kruhu. Následně se vede velká debata, zdali ve třídách mají být povinné roušky, či nikoliv.

Vojtěch jednoznačně nezvládal výkon funkce při rozběhu druhé vlny pandemie. Kritici již nějakou dobu upozorňovali, že Vojtěch je odborníkem na marketing, nikoliv osobou kompetentní pro zvládání resortu zdravotnictví. Vojtěch byl schopen nařídit sekretářce, aby svolala tiskovou konferenci, kde vystoupil v designo roušce. Vojtěch nebyl schopen okamžitě odvolat ředitelku krajské hygieny za to, že nenařídila uzavřít důl OKD ihned poté, co se infekce potvrdila u třetího horníka.

Navíc s nadcházejícím podzimem je zde další problém, o kterém cca 15 let ministerstvo zdravotnictví nechce jednat: Přetopené vnitřní prostory obchodních center, obchodů, úřadů, pošt, bank a kanceláří, kde příliš horký vzduch způsobí pokles relativní vlhkosti vzduchu. Vzduch se stane příliš suchým. V takovém prostoru část populace onemocní, i když zrovna neprobíhá žádná pandemie. Suchým vzduchem vysušené lidské sliznice se neubrání běžné dávce virů, které nás neustále obklopují. Tento problém je znám mnoho let, ale nikdo jej nechce řešit.

Biolog Flégr vysvětluje problém se suchým vzduchem: