Česká zbrojovka plánuje veřejnou nabídku akcií na burze v Praze

Česká zbrojovka oznámila záměr nabídnout své akcie k obchodování na burze cenných papírů v Praze. Moravský výrobce palných zbraní plánuje nabídnout nové a stávající akcie ve veřejné nabídce v hodnotě až 150 milionů eur (3,98 miliardy korun), aby pomohl své expanzi na prudce rostoucím americkém trhu. Podrobné informace o primární veřejné nabídce budou zveřejněny v prospektu, jakmile jej schválí Česká národní banka.

Akcie společnosti byly na hlavním trhu pražské burzy zapsány s účinností od 1. června 2020. Šlo o takzvanou technickou kotaci, při níž jsou akcie přijímány k obchodování bez získávání finančních prostředků. Nyní by firma chtěla uskutečnit veřejnou nabídku.

Nabídka bude podle firmy sestávat z primární nabídky nových akcií v hodnotě až do ekvivalentu 75 mil. EUR, které firma vydá. Dále bude sestávat ze sekundární nabídky stávajících akcií v hodnotě až do ekvivalentu přibližně 75 mil. EUR, které jsou v současnosti v držení firmy Česká zbrojovka Partners SE.

„S ohledem na naše plány na další růst a rozvoj věříme, že dokážeme sehrát zásadní roli v očekávané konsolidaci segmentu ručních palných zbraní a stát se klíčovým partnerem pro ozbrojené složky a uznávanou prémiovou značkou v Evropě a Spojených státech amerických. Chystaná veřejná nabídka akcií nám pomůže získat finanční prostředky na realizaci našich růstových plánů, zatímco investorům nabídne možnost být jejich součástí. Zároveň také potvrdí náš závazek podnikat transparentně a v souladu s normami zodpovědného řízení a správy společnosti,“ uvedl v prohlášení prezident a předseda představenstva společnosti Lubomír Kovařík.

Výnosy společnosti dosáhly v první polovině roku rekordních 3,4 mld. korun, což je meziročně nárost o 13,5 %. Firma prodala 228.205 zbraní, což bylo o 15,1 % více než ve stejném období loňského roku. Provozní zisk vzrostl meziročně o 8,0 % na 675,8 mil. Kč. Čistý zisk v meziročním srovnání klesl o 23,5 % na 382,0 mil. Kč především v důsledku nepříznivého vývoje směnného kurzu a souvisejících čistých ztrát z finančních operací.

Ztráty z vývoje směnného kurzu vznikají tehdy, když management společnosti zapomene provést zajištění kurzových rizik. Toto se provádí buď prostřednictvím hedge nebo uzavřením tzv. forwardových kontraktů.

„Vzhledem k současné poptávce po střelných zbraních, zejména ve Spojených státech, která překračuje aktuální výrobní kapacity skupiny, vnímá společnost výhled pro zbývající část roku jako příznivý,“ uvedla dále firma pro média.