Dvojčátka již nejsou vzácností

Dvojčátka již nejsou vzácností. Za měsíc červenec jich jen ve FN Ostrava přibylo šestnáct.

Fakultní nemocnice Ostrava může za měsíc červenec vyhlásit rekord. Narodilo se totiž celkem šestnáct dvojčat, a to za pomoci týmu Gynekologicko – porodnické kliniky. Pět maminek pak odešlo s tímto dvojnásobným štěstím z porodního sálu dokonce za jeden den.

Richard Špaček, vedoucí lékař porodních sálů, potvrdil, že za dobu jeho více než třináctiletého působení na klinice podobnou situaci nezažil. „Takováto situace nám samozřejmě dělá obrovskou radost. Musím ale připomenout, že u vícečetných těhotenství mohou nastat komplikace a to zejména v situaci, kdy se plody v děloze dělí o společnou placentu. V takovýchto případech by těhotná žena měla být rozhodně sledována v Perinatologickém centru,“ vysvětlil.

Z neobvykle vysokého počtu úspěšně porozených dvojčat v jednom měsíci měl radost i přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA „Za celý loňský rok bylo u nás 103 porodů dvojčat a jedna trojčata. Je potěšitelné, že téměř 40 procent žen porodilo spontánně, což je vynikající číslo, protože republikový průměr je přibližně 20 procent“. Docent Šimetka připomněl, že vysoký počet vícečetných porodů přispívá k erudici personálu, který tak dokáže zvládat i komplikované situace.

Pokud jde o pohlaví, tak v 9 případech to byla kombinace chlapec- chlapec, 6 žen porodilo dvě holčičky a v jednom případě byla dvojice smíšená. Určitě zajímavé je sesterské spojení jmen Lilith a Elizabeth.

A zajímavá jména daly i maminky, které ve FNO přivedly v červenci na svět jedno dítě. V porodních knihách je mezi 205 nově zapsanými novorozenci  například  Aurora, Edgar, Enrico nebo Lucián.

 

Zdroj: FNO