30% zaměstnanců byla doma efektivnější než v kanceláři

20 let poté, kdy internet a moderní IT technologie umožnily pracovat na dálku, šokovaní CEO zjišťují, že pracovat doma, v klidu a s možností individuálně si rozvrhnout odpočinek je efektivnější a pro firmy levnější, než držet zaměstnance v kanceláři.

Několikatýdenní karanténa, způsobená pandemií nového typu koronaviru, změnila život mnohým firmám i zaměstnancům. U některých podniků znamenala jejich definitivní konec. Jinde ale předznamenala uspíšení inovací v samotném podniku v oblasti komunikace, home office a dalších. Uvádí to průzkum České asociace start-upů.

Tomu, že uplynulé tři měsíce znamenaly pro podniky a firmy velkou zatěžkávací zkoušku, nasvědčovaly již první odpovědi představitelů firem s více než 250 zaměstnanci. Více než 80 procentům firem koronavirová doba v jejich podnikání nepomohla. Zcela kladně na otázku, zda koronavirus jejich podnikání prospěl, odpovědělo pouhých 4,5% dotazovaných.

Čas pro inovace

Těžká doba si žádala nová řešení. Průzkum ukázal, že firmám krize víceméně pomohla urychlit digitalizaci a že se v budoucnu budou vracet ke skupinovým videokonferencím. To uvedlo celých 91% dotázaných. Česká asociace start-upů uvádí, že právě větší využívání videokonferencí je tou největší inovací, která z krizového období vzešla.  Nejpoužívanější službou pro konání videohovorů se stal program Microsoft Teams. Ten využívalo přes 72% dotázaných. Následoval Zoom, Skype Business, WhatsApp a Snowdenem doporučený Signal.

Vzestup home office Zajímavá data vzešla otázek ohledně práce z domova. Nadpoloviční většina respondentů totiž odpověděla, že při home office byla stejně efektivní jako v kanceláři. Téměř třetina respondentů dokonce tvrdila, že zaměstnanci byli doma efektivnější než v kanceláři. Méně efektivních než v kanceláři bylo podle průzkumu lehce přes 27% zaměstnanců.  Podle průzkumu se tak můžeme připravit na to, že právě práce z domova se stane novou formou benefitů. Na otázku, zdali budou společnosti k home office benevolentnější, odpovědělo kladně téměř 73% respondentů.