6.6. 1944 byl Den D – vylodění v Normandii

V sobotu 6. června uplynulo 76 let od jedné z nejdůležitějších událostí 2. světové války, kdy se v Normandii vylodily spojenecké jednotky a došlo k otevření západní bojové fronty. Připomeňte si operaci, při které padlo nebo bylo vážně zraněno 10 tisíc vojáků.

Plánování provázely obavy z prozrazení místa a data invaze. Spojenecké velení se soustředilo i na to, aby Němce klamnými zprávami přesvědčilo o tom, že hlavním cílem je oblast Calais a útok na Normandii bude jen zastírací manévr. Snahy o utajení byly úspěšné – přes Hitlerovo tušení, že vylodění bude v Normandii, se Němci nesoustředili jen na tuto oblast. Důležitý byl i výběr vhodného dne pro operaci – musela se sejít správná hranice přílivu v ranních hodinách s pokud možno dobrým počasím. V polovině května zvolil generál Eisenhower 5. červen jako den D, pro zhoršené počasí bylo ale vylodění na poslední chvíli o 24 hodin posunuto.

Spojenecké velení odhadovalo, že ztráty při samotném vylodění mohou dosáhnout 30 až 50%. Nakonec však operace s výjimkou úseku s kódovým označením Omaha proběhla s relativně nízkými ztrátami – celkově 5% mužstva.

Operace Overlord se tak stala jednou z nejvýznamnějších za 2. světové války.