10 let od zavraždění 10 humanitárních pracovníků

Před 10 lety, 31. května 2010 vyplula skupina civilních lodí s humanitárními pracovníky na palubě směrem k obléhanému Gaza Ghettu, kde sionistický režim vězní více než milion osob v největším vězení pod širým nebem na světě.

Výprava lodí s humanitární pomocí – s léky a potravinami byla v noci v mezinárodních vodách přepadena speciálně vycvičeným chazarským komandem. Nejprve však válečné lodě vyslané sionistickým režimem použily výkonné vojenské rušičky, aby přepadeným humanitárním pracovníkům znemožnily vyslat nouzový SOS signál.

Poté z chazarských vojenských vrtulníků po lanech slanilo na paluby civilních lodí speciálně vycvičené komando a začalo vraždit humanitární pracovníky. Po následném ohledání těl obětí bylo jasně patrné, že vraždy proběhly ve stylu poprav. Oběti byly střeleny z bezprostřední blízkosti do hlavy a zátylku. Z deseti zavražděných humanitárních pracovníků bylo 9 s tureckým občanstvím a jeden Američan. Americká vláda, která bezvýhradně podporuje sionistický režim, nevznesla ani formální protest.

Špičky sionistického režimu, který již 72 let provádí etnické čistky namířené proti původnímu Semitskému obyvatelstvu a který je bezvýhradně podporován českou a americkou vládou, toto masové vraždění označily za „omyl a nehodu“. Následně vyplatily pozůstalým obětí 20 milionů dolarů odškodnění.

Cílem tohoto odporného útoku nebylo primárně vraždit humanitární pracovníky v mezinárodních vodách, ale zastrašit všechny země a nevládní organizace. Odradit je od další pomoci původnímu Semitskému obyvatelstvu. Palestinci jsou nejenom Semité, ale jsou také opravdovými potomky skutečných biblických Hebrejců, což však nelze říci o osobách chazarského původu, které se v masívním měřítku začaly vyloďovat v Palestině po 2. světové válce.

Pro pochopení bezpráví páchaného na původním obyvatelstvu je potřeba znát historii Chazarské říše, masovou konverzi jejího obyvatelstva na judaismus a následný pád říše spojený s masovou emigrací Chazarů na západ a do dalších zemí. Dokud široká světová veřejnost nebude obeznámena s historií Chazarské říše, nelze očekávat nenásilné řešení tohoto 72 let trvajícího krvavého chazarsko-palestinského konfliktu.

Zkrácená historie je k dispozici zde:
https://www.veteranstoday.com/2017/09/05/khazarians-then-khazarians-now/

Detailní historie je popsána ve faktografické knize 13th Tribe Arthura Koestlera (použito více než 200 zdrojů):
http://www.reformation.org/13th-tribe-index.html0

Chazarská říše – 1800 km severně od dnešního nového státu Chazarů.