ČNB s širšími možnostmi a KB nevyplatí dividendu

Vláda rozšířila možnosti ČNB obchodovat.

Česká národní banka bude do budoucna zřejmě moci podpořit stát při vydávání dluhopisů. Bude totiž moci obchodovat s cennými papíry s delší splatností a s více institucemi na finančním trhu, a nakupovat tak například státní dluhopisy. Počítá s tím novela zákona o ČNB, kterou na dnešním mimořádném jednání schválila vláda. Normu by měla na mimořádném zasedání projednat Poslanecká sněmovna.

Vydáváním dluhopisů chce například ministerstvo financí uhradit letošní deficit státního rozpočtu. Vláda ho v pondělí zvýšila kvůli dopadům šíření epidemie ze 40 na 200 miliard korun. Rovněž novelu zákona o státním rozpočtu začne na mimořádném zasedání projednávat Poslanecká sněmovna.

V současnosti může ČNB obchodovat pouze s nástroji se splatností do jednoho roku, a to pouze s bankami nebo spořitelními a úvěrními družstvy. Schválení novely toto omezení ruší, a centrální banka tak bude moci obchodovat s cennými papíry s delší splatností a také s více subjekty, tedy například s pojišťovnami, penzijními společnostmi nebo dalšími investory, kteří jsou běžnými držiteli státních dluhopisů. ČNB o tuto změnu usiluje od roku 2016.

 

Komerční banka mění návrh dividendy. Bankovní dům se rozhodl nevyplatit dividendu za loňský rok. Uvedl to v dnešním prohlášení. Banka tak respektuje očekávání České národní banky, že banky se vzhledem k vysoké nejistotě ohledně dalšího ekonomického vývoje s okamžitou platností zdrží jakékoli výplaty dividend či jiných kroků, které by mohly ohrozit jejich odolnost.

„Při vědomí odpovědnosti KB zabránit jakémukoliv zvýšení systémového rizika v české ekonomice, rozhodlo dnes představenstvo navrhnout dozorčí radě ponechat celý čistý zisk vytvořený v roce 2019 na účtu nerozděleného zisku,“ stojí v dnes zveřejněné povinně zveřejněné informaci KB.

Ta zároveň ujistila, že její kapitálová vybavenost je robustní i ve světle negativních ekonomických důsledků způsobených současnou epidemií, a „s velkou rezervou přesahuje regulatorní požadavky“.

K 31. prosinci 2019 dosahoval kapitál Skupiny Komerční banky pro výpočet kapitálové přiměřenosti výše 86,6 mld. Kč a kapitálová přiměřenost dosahovala 19,7 %. Tato výše regulatorního kapitálu už je po odečtení o částku tzv. očekávané dividendy v objemu 11 mld. Kč podle původního návrhu představenstva dozorčí radě publikovaného 6. února 2020, který byl následně upraven 23. března 2020. Velikost jádrového Tier 1 kapitálu dosáhla 84,1 mld. Kč a ve vztahu k objemu rizikově vážených aktiv to bylo 19,1 %, rovněž po odečtení očekávané dividendy. Aktuální souhrnná výše kapitálových požadavků KB činí přibližně 17,4 % v poměru ke konsolidovanému objemu rizikově vážených aktiv. Minimální úroveň kmenového kapitálu Tier 1 činila přibližně 13,4 %, uvedla dnes KB.

Rozhodnutí vedení KB je velmi prozíravé a blízká budoucnost ukáže, jak bylo potřebné. Všechny banky budou potřebovat každou rezervu a maximální volnou hotovost.