ČEZ předprodal 86% elektřiny a zvýšil zisk o 38%

Podnikání polostátního podniku ČEZ a.s. lze v netradiční rovině rozdělit na dvě části. Ta první – produkce elektřiny a tepla tvoří zisk. Ta druhá – nesmyslné nákupy pochybných zahraničních „aktiv“, část zisku anihiluje.

První části podnikání ČEZ a.s. se loni velmi dařilo. Hlavní zásluhu na tom měl růst cen elektřiny na energetických burzách, utlumování produkce v uhelných elektrárnách v Německu a o to vyšší export elektřiny do Německa.

Podívejme se na konkrétní čísla:

Skupina ČEZ loni zvýšila čistý zisk o 38 % na 14,5 mld. Kč a provozní zisk se zvýšil o 21 % na 60,2 mld. Kč. Nárůst způsobily zejména vyšší realizační ceny elektřiny vyrobené v ČR díky víceletému předprodeji na velkoobchodních trzích v Německu. Dalším příznivým faktorem byl vyšší zisk z obchodování s komoditami. Obchodní výsledek tradingu loni dosáhl téměř 5 mld. Kč, uvedl v dnešní tiskové zprávě šéf polostátního gigantu Daniel Beneš. Výsledek tradingu tak více než vykompenzoval rozhodnutí odvolacího soudu v letitém sporu se Správou železnic o 1,3 miliardy Kč, které společnost ČEZ loni musela uhradit.

„Hospodářské výsledky za rok 2019 naplnily naše očekávání obratu trendu předchozích let a výrazně meziročně vzrostl,“ uvedl Beneš, který pro letošní rok předpokládá další růst čistého i provozního zisku.

“Navzdory výraznému poklesu velkoobchodních cen na burzách v posledním čtvrtletí předpokládáme v roce 2020 další růst zisku. Čistý zisk očekáváme na úrovni 21 až 23 miliardy korun a provozní zisk před odpisy (EBITDA) v rozmezí 63–65 miliard korun. Těžíme tak ze strategie předprodejů elektřiny na 3 roky dopředu a daří se nám vnitřními opatřeními tlumit vliv inflace na stálé náklady“.

Podnik, pro jehož hospodaření jsou důležité předprodeje elektřiny, předprodal na tento rok 86 % elektřiny při průměrné ceně 43,6 EUR/MWh (43,2 byl stav do konce září). Pro 2021 má předprodáno 57 % produkce při průměrné ceně 45,7 EUR/MWh (45,4 byl stav k září).

Provozní výnosy loni dosáhly 206,2 mld. Kč, meziročně o 21,7 mld. Kč více. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy dosáhl loni 18,9 mld. Kč.

Výroba elektřiny dosáhla 64,6 TWh, meziročně o 2 % více. V paroplynové elektrárně Počerady vzrostla díky vysoce příznivým tržním podmínkám výroba více než dvojnásobně na rekordních 3,7 TWh. V „bezemisních“ jaderných zdrojích se loni vyrobilo 30,2 TWh, meziročně o 0,3 TWh více.

Pozn.: PR oddělení ČEZ a.s. označuje jaderné zdroje za „bezemisní“, ačkoliv dle všech existujících metodik a definicí se jedná o zdroje emisní – emitují nebezpečné ionizační záření a to včetně odpadů.

Elektřiny se naopak na distribučním území spotřebovalo loni méně, a to o 0,3 %, respektive o 0,1 % po klimatickém a kalendářním očištění. Postaral se o to mimořádně teplý konec roku 2019.

Strategii ČEZ a.s. zaměřenou na předprodeje elektrické energie na budoucí roky lze označit za velmi prozíravou a důležitou pro budoucí o něco delší přežití podniku. Díky výborným parametrům a nižší míře zadlužení oproti západoevropské konkurenci lze očekávat, že ČEZ a.s. přežije o zhruba 2 až 3 roky déle než většina konkurenčních energetik.

Co se týče nesmyslného nakupování pochybných zahraničních podniků, tyto aktivity byly do jisté míry utlumeny. Minulé akviziční aktivity přesto vzbuzovaly podezření, zdali např. něčí zámořská IBC neobdržela tučné „provize“ za realizaci těchto nesmyslných akvizic.