Trump předložil návrh na „Obchod století“

 

Trump včera zveřejnil návrh, který je jakýmsi hybridem mezi přáními chazarských politických vůdců, vyjednavače – zkrachovalého realitního agenta a nezbytným tlumením za účelem oklamání světové veřejnosti.

Jako příhodný historický příklad lze uvést Hitlera v Mnichově 29. září 1938. Kdyby onoho dne Hitler vyjevil světovým mocnostem své skutečné přání, tj. že chce vše, nejenom Sudety, nejenom Čechy a Moravu, ale celou Evropu a nejlépe i celý svět, za takových okolností není ani zdaleka jisté, že by mu Francie a Velká Británie vyhověly a ustoupily jeho požadavkům.

Podobná situace je i s chazarskými plány. Tak jako Hitler v Mein Kampf vyjevil, jak hodlá nakládat se Slovany, tak i nejrůznější chazarští pisálkové již dávno vyjevili, jakou budoucnost připravují pro původní semitské obyvatelstvo: Zabíjením, prostřednictvím zastrašování, etnických čistek, bouráním domů, krádežemi půdy a vodních zdrojů, zatýkáním a odběry lidských orgánů zčásti vyhubit a zčásti vystrnadit a vystěhovat původní semitské obyvatelstvo nejenom z Palestiny.

Při projevech na pódiu přenášených televizí však Trump používá tlumení – neprozrazuje chazarské plány v jejich úplnosti. Oklamání světové veřejnosti je stále ještě považováno za důležitý prvek.

Trumpův návrh v kostce:

A) Chazarští přistěhovalci a okupanti dostanou téměř vše, co si nyní oficiálně přejí. Tzn. nikoliv vše, co je v jejich tajných plánech, jen to, co je v jejich současných oficiálních plánech. Chazaři tak dostanou celý Jeruzalém, ačkoliv jejich historickým hlavním městem byl Itil, který se nacházel 1.800 kilometrů severněji. Chazaři si prostě zamilovali přívětivější středomořské klima a již se nechtějí vrátit do Itilu. Návrh předpokládá, že Chazaři mohou i nadále udržovat režim Apartheidu II, kde část obyvatelstva chazarského původu má veškerá práva a obyvatelstvo semitského původu nemá práva. Původní semitské obyvatelstvo například nesmí vlastnit byt, nesmí si vykopat studnu stejně hlubokou jako Chazaři, což v regionu, kde voda je často cennější než ropa, hraje důležitou roli. Když se blíží volby, těsně před volbami jsou zakázány všechny politické strany, kde se angažuje semitské obyvatelstvo. Semitské obyvatelstvo nesmí jezdit po stejných silnicích jako chazarské obyvatelstvo. Tyto apartheidní praktiky do jisté míry připomínající Hitlerovy Norimberské zákony obsahují další stovku podobných diskriminačních bodů.

B) Podle Trumpova návrhu přijde původní semitské obyvatelstvo (tj. Palestinci) o východní Jeruzalém a také o dalších 40% svého nejlepšího území s vodou a stromy. Za to jim bude nabídnuta náhrada v poušti Negev. Dále budoucí stát (spíše však Bantustan) těchto skutečných potomků biblických Hebrejců nebude mít suverenitu, nebude mít vlastní kontrolu hranic a žádný vzdušný prostor. Koridor mezi pásmem Gazy a Západním břehem nebude mít podobu silnice posazené 15 metrů nad zemí (Chazaři nesnesou, aby původní semitské obyvatelstvo chodilo po pozemcích, které Chazaři již ukradli), jak předpokládal rok starý plán, nýbrž má mít podobu tunelu. Ano, potomci biblických Hebrejců – Palestinci mají v budoucnu chodit tunelem, aby světu nebyli na očích. Pochopitelně nový palestinský stát nebude moci mít vlastní armádu, což je konzistentní s faktem, že nebude mít suverenitu, že bude obdobou Bantustanu – mezi režimy Apartheidu I a Apartheidu II existují jisté podobnosti, byť za doby režimu Apartheidu I neupalovali zaživa ženy a děti bílým fosforem a nezatýkali podezřelé osoby metodou shozu bomby z bojového letounu na dům podezřelé osoby. V režimu Apartheidu I také nebyly známy případy, kdy by zatčeným černochům ve vězení odebírali lidské orgány s úmyslem je se ziskem uplatnit při transplantacích. Poté, kdy vyšlo najevo, že zakladatelé sionismu vynalezli sionismus v době, kdy ještě nebyla objevena DNA, nastal pro sionistickou ideologii a její vůdce velký problém: Jak vysvětlit světové veřejnosti, že Chazaři nemají semitskou DNA?  Chazarská DNA je směsicí zhruba 50% kurdské a turkické DNA, dále zhruba 40% slovanské DNA a 10% mongolské DNA. Chazarská říše se totiž nacházela 1.800 kilometrů severně od Izraele, v sousedství slovanských kmenů a Kyjevské Rusi.

Mezi sionistickými špičkami, které znají hořkou pravdu o sionismu, je proto velký zájem o orgány odebrané semitským osobám umučeným v izraelských věznicích. Mít ve svém těle alespoň kousek s opravdovou semitskou DNA – to je jejich splněný sen.

Pro pochopení, že drzost sionistů nemá žádné hranice, nejlépe poslouží dvě mapy oblasti. Mapa 1 ukazuje Palestinu v r. 1945, rozdělení Palestiny podle plánu OSN z r. 1948 a Palestinu před agresívní válkou Izraele v r. 1967. Palestina je vyznačena zelenou barvou, území okupovaná chazarskou ozbrojenou entitou jsou vyznačena bílou barvou:

Mapa 2 předložená včera Trumpem – Palestina jako Bantustan bez státní suverenity zčásti přestěhovaná do pouště:

Pro srovnání mapa Chazarské říše – původní domoviny obyvatelstva chazarského původu, před emigrací části chazarského obyvatelstva na západ v důsledku mongolských nájezdů.
Chazarské obyvatelstvo muselo povinně konvertovat na judaismus z nařízení vládce. Vládce zamýšlel modernizovat říši a oprostit se od pohanské víry uctívající falus jako Boha.
:

Trumpův návrh dále obsahuje velmi mlhavou zmínku o jakýchsi imaginárních investicích ve výši 50 miliard dolarů, pokud se původní semitské obyvatelstvo vzdá Jeruzaléma a přestěhuje se do pouště Negev. Tyto investice podle Trumpa údajně připlynou za 20 let ze zatím nezveřejněného zdroje.

Předseda palestinské samosprávy Abbás se již nechal slyšet, že „Jeruzalém není na prodej“ a že palestinské vedení nebude dále vyjednávat s Trumpem, ani s realitním agentem Kushnerem, který jednostranně prosazuje zájmy svého etnika.

Jordánsko již oznámilo, že představený Trumpův plán představuje katastrofu. Írán oznámil, že se nejedná o Obchod století, ale o Zradu století. Evropské země vydaly protichůdná prohlášení, kde plán nazývají optimistickou budoucností a současně vyzývají k dodržování mezinárodního práva – tyto výroky jsou však navzájem nekompatibilní. Nelze dodržovat mezinárodní právo a současně dovolit chazarům, aby kradli půdu původnímu semitskému obyvatelstvu a stříleli pro zábavu ženy a děti 200 metrů od plotu v Gaze pod falešnou záminkou, že „došlo k potyčkám“. Civilisté protestující 200 metrů od chazarského plotu nejsou žádnou „potyčkou“.

Pomineme-li sociopaty, psychopaty, anetiky a podobně, tak snad v každém normálním občanovi je alespoň špetka potřeby spravedlnosti. Zatím vše vypadá tak, že na Blízkém a Středním východě nebude nastolena spravedlnost a mír, dokud se většina světa nedozví historii Chazarské říše a konsekvence jejího pádu po mongolských nájezdech. Dokud nebude většině světa jasné, že obyvatelstvo chazarského původu nemá právo vyvražďovat původní semitské obyvatelstvo, nemá právo provádět etnické čistky – vyhánět je z domova, bourat jejich domy, krást půdu a vodní zdroje, dokud toto nepochopí světová veřejnost a nevynutí si totální bojkot tzv. „Izraele“ podobně jako v případě bojkotu jihoafrického režimu Apartheidu I., neexistuje žádná jiná realistická cesta, jak v oblasti nastolit mír a spravedlnost.

Závěr: Trumpův plán století je tragický pamflet z větší části napsaný sionistickou lobby a dalšími osobami trpícími přetrvávajícím sebeklamem. Není možné vyvražďovat skutečné potomky biblických Hebrejců jenom proto, že někdo pochází z 1.800 kilometrů vzdáleného etnika, naučil se nazpaměť staré pověsti jiného národa a prostřednictvím dlouhodobé propagandy v masmédiích a vymazáváním historie z učebnic přesvědčil nevzdělané masy a lídry, že právo na vyvražďování, etnické čistky a krádeže půdy má jedna zcela cizí skupina, která pochází z jiného světadílu. Tito agresoři odcizili identitu svým obětem.

Tzv. „Izrael“ pravděpodobně nepůjde porazit vojenskou silou, protože Chazaři se vybavili atomovými zbraněmi a zadarmo obdrželi od USA výzbroj v hodnotě desítek miliard dolarů. Proto jedinou schůdnou cestou je celosvětový bojkot „Izraele“ a sionistické ideologie, zboží, sportovních týmů, univerzit, propagandy, filmů, TV stanic atd. Pokud se celosvětový bojkot režimu Apartheidu I. osvědčil (tehdy se „Izrael“ k bojkotu  nepřipojil – jistě lze pochopit proč), proč by se neměl osvědčit v donucení sionistického režimu, aby začal respektovat práva původního obyvatelstva – pravých potomků biblických Hebrejců.