Ředitelka MMF Kristalina Georgieva varovala před návratem „Velké hospodářské krize“

Podle nedávné studie MMF, na kterou odkazuje Georgievová, je vývoj situace podobný „turbulentním dvacátým létům“, které nakonec v roce 1929 vedly ke kolapsu finančního trhu.

Hlava MMF také vysvětlila, že navzdory skutečnosti, že rozdíl v nerovnostech mezi zeměmi za posledních 20 let se významně zmenšuje, rozdíly uvnitř jednotlivých zemí naopak rostly. Podle jejích slov může nadměrná nerovnost v příjmech v zemích bránit růstu a vést k „politickému otřesu“ a posílit populismus.

Kristalina Georgievová během svého vystoupení v Petersonově institutu světové ekonomiky ve Washingtonu uvedla, že by se globální ekonomika mohla vrátit do éry Velké deprese způsobené nerovností mezi různými skupinami obyvatelstva zemí a nestabilitou finančního sektoru.

Jako příklad uvedla Georgievová Velkou Británii, kde 10 % nejbohatších občanů vlastní stejné celkové bohatství jako 50 % nejméně bohatých.

„Tato situace se odráží v mnoha zemích OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pozn. red.), kde nerovnost v příjmech a bohatství dosáhla nebo se blíží k rekordním maximům,“ uvedla Georgijevová.

Podle hlavy MMF mohou v příštích deseti letech problémy, jako jsou změna klimatu a zvýšený protekcionismus obchodu, vést k sociálním nepokojům a nestabilitě na finančních trzích. Rovněž zdůraznila, že úřady by neměly ignorovat finanční sektor, který by mohl mít hluboký a trvalý pozitivní dopad na nerovnost.

„Kdybych měla určit téma začátku nového desetiletí, řekla bych nárůst nejistoty,“ řekla Georgievová. Podle ní „světový obchodní systém musí být výrazně obnoven“ na pozadí probíhajících ekonomických sporů mezi USA a Evropou.

Georgievová poznamenala, že velká nerovnost se může stát příčinou politického tlaku na krátkodobá jednoduchá řešení. Ředitelka MMF také varovala před excesy, které vedly ke globální finanční krizi v roce 2008, a dodala, že „pro mnohé se krize nikdy nezastavila“, protože jeden ze čtyř mladých lidí v Evropě je vystaven riziku chudoby.

„Nic nemůže nahradit kvalitní vládní regulaci finančního sektoru a dohledu,“ uzavřela.

Nová studie předložená Mezinárodním měnovým fondem zdůrazňuje, že otevření přístupu k finančnímu sektoru v Číně a Indii v 90. letech 20. století pomohlo „vydláždit cestu k obrovským hospodářským ziskům v první dekádě tohoto tisíciletí“.