Jaké byly motivy masových vrahů: Od Salomona Morela a Eitana Livni až po Ctibora V?

Jaké byly motivy masových vrahů: Salomona Morela, Eitana Livni, žáků americké pilotní školy, Anderse Breivika, střelce v Christchurch, vrahů z Majdanu, vrahů protestujících demonstrantů z Gazy, pilota v NAS Pensacola a Ctibora V?

Neblahým fenoménem posledních let se stali masoví vrazi, kteří zcela nahodile zavraždili mnoho nevinných osob, které neměly s motivy vrahů nic společného.

Začněme masovým vrahem Salomonem Morelem. Salomon Morel svůj motiv přiznal: Nenáviděl Goyimy. Malé blonďaté děvčátka vraždil tím způsobem, že je uchopil za nohy a hlavu jim rozbil o zeď. Dospělé Goyimy vraždil tak, že jim nohu židle položil na hlavu a poté si na židli sedl. Salomon Morel uprchl do Izraele, který jej opakovaně odmítl vydat k potrestání do Polska, kde jako šéf koncentračního tábora vraždil. Zločiny Salomona Morela tak zůstaly nepotrestány.

Eitan Livni byl Chief Operations Officer chazarské teroristické organizace Irgun a později člen parlamentu. Z vězení, kde si odpykával trest za předchozí teroristické akce,  nařídil jakožto COO v r. 1946 provést bombový útok na Hotel King David v Jeruzalému. Chazarští teroristé převlečení za původní semitské obyvatelstvo propašovali do hotelu 350 kg výbušnin, které následné odpálili. Podařilo se jim zabít 17 soukmenovců, dále 28 britských občanů a dalších 46 osob různých národností, celkem zabili 91 osob. Eitan Livni byl později za zavraždění 17 soukmenovců a 28 britských občanů třikrát odměněn poslaneckým křeslem v parlamentu. Pro jeho dceru Tzipi byla tato masová vražda soukmenovců významným kádrovým plus a „sláva“ jejího otce jí pomohla stát se premiérkou Izraele. Nejhorší zločin Eitana Livniho tak zůstal nepotrestán, ba naopak – byl odměněn.

Motivem zavraždění 91 občanů včetně 17 soukmenovců a sympatizantů bylo urychlit vznik nového chazarského státu na cizím území. V Rusku, kde se původně rozkládala Chazarská říše byly velmi tuhé zimy a chazarští sionisté snili o obsazení cizího území s vlídnějším podnebím, což se jim po dalších masových vraždách později podařilo.

Žáci amerických pilotních škol ve městech Pensacola a Venice na Floridě. Šlo o žáky pilotních škol (převážně saúdského původu), kteří se angažovali při teroristických útocích 11. září 2001 na WTC1, WTC2 a budovu DoD (Pentagonu). Teroristé své motivy uvedli na videokazetě, kde jednoznačně za svůj motiv uvedli dlouhodobou americkou podporu sionistického režimu a jeho genocidu namířenou proti původnímu semitskému obyvatelstvu. Tyto motivy všechna masmédia zamlčela a naopak jako motiv publikovala lživé prohlášení tehdejšího prezidenta Bushe juniora, který uvedl, že „motivem teroristů byla jejich nenávist vůči demokracii“. Motiv těchto masových vrahů je tedy znám, ačkoliv se veřejnosti předložila zfalšovaná verze.

Anders Breivik: Anders Breivik je znám jako norský masový vrah, který v r. 2011 na pionýrském táboře poblíž norského hlavního města Oslo postřílel celkem 77 norských dětí a mládežníků. Breivik svůj motiv zveřejnil v mnohastránkovém manifestu, který však byl nesrozumitelný. Jeho motiv bylo možné si zhruba vyložit takto: Breivik nenáviděl přistěhovalce. Breivik nechápal, že Norsko tak zoufale potřebuje nový genofond (cizí DNA), že norské úřady ročně násilně odeberou 30.000 dětí převážně slovanským a rumunským rodinám žijícím v Norsku. Genofond velkého procenta norské populace je zdegenerován do kritické úrovně. Po staletí totiž žádní dobyvatelé nevnikli na norské území a genofond Norů je nyní v kritickém stavu. Breivik nechápal tyto souvislosti a svoji nenávist vůči přistěhovalcům projevil tak, že postřílel 77 rodilých Norů – což běžnou logikou nelze pochopit. Masmédia také zatajila, že před svým hrůzným činem se Breivik přátelil a radil s extrémisty z Izraele a že v době útoku se v táboře měl konat stranický mítink na podporu bojkotu Izraele.

Na rozdíl od Salomona Morela a Eitana Livni však Breivikův zločin potrestán byl. Breivik si odpykává 21letý trest odnětí svobody.

Brenton Tarrant – střelec ve městě Christchurch: Australan Brenton Tarrant v březnu 2019 v novozélandském městě Christchurch postřilel 51 osob a dalších 49 zranil. Jako svůj motiv uvedl nenávist vůči přistěhovalcům. Zde se projevil vrahův chabý intelekt, neboť Tarrant nepochopil, že jako Australan britského původu je taktéž potomkem britských přistěhovalců. Soud následně rozhodl, že Tarrant skončí v psychiatrické léčebně. Podcenění studia historie tak vyústilo ve zcela nesmyslné vraždění.

Vrazi z Majdanu: Nedávná svědectví u Běloruského soudu potvrdila, že střelbu jak do civilistů, tak i do policistů při demonstracích na Majdanu na Ukrajině, které vyústily ve státní převrat, má na svědomí jedna a ta samá skupina státem nájemných vrahů. Tyto vrahy se zatím nepodařilo dopadnout, ani usvědčit a odsoudit. Jsou pod ochranou tajné služby nejmenované mocnosti.

Vrazi demonstrantů z Gazy: Při protestech proti přesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzalému zastřelili izraelští vojenští snipeři přes 70 semitských osob. Zastřeleni byli na vzdálenost 200 metrů. Světová masmédia následně zfalšovala fakta a uvedla, že oběti byly zastřeleny „při potyčkách“. K žádných potyčkám však nedošlo – což je důležitý detail. V okamžiku tohoto masového vraždění americké celebrity v čele s J. Kushnerem a Ivankou Trumpovou tleskaly projevům sionistických špiček, které odůvodňovaly potřebu dalších krádeží území a etnických čistek prováděných vůči původnímu semitskému obyvatelstvu. V následujících dnech a měsících bylo zavražděno dalších několik desítek demonstrujících včetně osob ošetřujících zraněné – a opět ze vzdálenosti 200 metrů.

Motivy tohoto masového vraždění nebyly zveřejněny. Podle fotografií hihňajících se izraelských sniperů po střelbě lze usuzovat, že motivem mohla být: Střelba pro zábavu, opovrhování životy opravdových potomků opravdových Hebrejců, nenávist vůči původnímu semitskému obyvatelstvu, snaha postupně vyvraždit všechno obyvatelstvo se semitskou DNA, aby již nikdy nemohl být odhalen Velký chazarský podvod. Pokud by se Chazarům podařilo vyvraždit všechny potomky opravdových Hebrejců, bylo by velmi obtížné prokázat, že Chazaři nemají žádný historický nárok na palestinská území – nezbyl by již nikdo s hebrejskou DNA. Možným primitivním motivem však nejspíš bylo jenom nahnání strachu původnímu obyvatelstvu. Toto masové vraždění zůstalo nepotrestáno a obecně Chazaři bezuzdně vraždí a bombardují i v okolních zemích a to zcela beztrestně. Světoví politici nemají odvahu o tom ani hlesnout, natož někde protestovat. Mezinárodní soudní tribunál pro zločiny proti lidskosti předstírá, že o tom nic neví.

Mohammed Saeed Alshamrani – střelec z pilotní školy na námořní základně ve městě Pensacola: Alshamrani, který byl vyslán vojenským letectvem Saúdské Arábie na pilotní výcvik do USA před pár dny postřílel 3 osoby a zranil dalších 8. Alshamrani svůj motiv zveřejnil: Jednoznačně uvedl (v narážce na lži prezidenta Bushe), že „nestřílel proto, že by nenáviděl demokratický volební systém, jak se snažili američtí politici namluvit veřejnosti“, ale proto, že „USA dlouhá léta provádějí a podporují války na Středním východě“ namířené proti místnímu obyvatelstvu. Nyní bude zajímavé sledovat, zdali i tento motiv bude politiky nebo v masmédiích zfalšován. Alshamrani byl na místě zastřelen zástupcem šerifa.

Ctibor V – střelec ve Fakultní nemocnici Ostrava: Dnešní střelbu v Ostravě provází příval zmatených zpráv. V prvních minutách bylo známo pouze to, že někdo ráno střílel v nemocnici. Což by nebylo až tak překvapující, o bující korupci v kruzích kolem FNM si již dávno štěbetají vrabci na střeše. Při chybějících informacích v prvních minutách leckoho mohlo napadnout, že nějaký úplatkář, který dal dejme tomu 100,000 Kč za přijetí jeho nezpůsobilého dítka ke studiu na Lékařské fakultě nějakému „zprostředkovateli“ a poté zjistil, že jeho dítko nedostuduje, protože LF přišla o akreditaci z důvodu přijímání nezpůsobilých dítek, se mohl rozzuřit až k nepříčetnosti a jít si „vyřídit účty“. Dalš možný motiv, který se naskýtal, bylo odmítnutí léčby. O jedné lékařce na rehabilitačním oddělení je známo, že se ráda vysmívá pacientům neschopným pohybu a nazývá je simulanty. O dalších kolují informace z doslechu, že používají následující starý trik: Pacientovi sdělí, že bude léčen, avšak řada na něj přijde až za 2 roky a poté lékař s potutelným úsměvem čeká, jak velký úplatek mu zoufalý pacient nabídne.

V takových poměrech by nebylo nemyslitelné, že u nějakého nervově labilního pacienta by došlo k myšlenkovému zkratu.

Později však policie zveřejnila suchá fakta: Podezřelý je na útěku a má červenou bundu. Policie také zveřejnila foto jistého doktoranda a uvedla, že je podezřelý. Na sociálních sítích se následně objevily výhrůžky zabitím a výzvy k popravě tohoto nevinného doktoranda. Následně policie nenápadně uvedla, že již pracuje s jinou verzí a že osoba, jejíž fotografii nechala policie kolovat je pouze svědek. Později se všichni dozvěděli, že pachatelem je jakýsi Ctibor V., který měl opakovaný spor s lékaři, kteří jej (údajně) nechtěli léčit. Motivem zastřelení 6 pacientů čekajících v čekárně na pohotovosti tak měla být nespokojenost s lékaři – což nedává smysl, že ano.

Nezbývá než doufat, že bude objasněn skutečný motiv vraha ve FNO a že tentokráte nepůjde o „nenávist vůči demokratickému volebnímu systému“.

Foto v úvodu: Trosky Hotelu King David – chazarským teroristům se podařilo zavraždit 91 osob včetně 17 vlastních.