ECB údajně zvažuje helicopter money

Evropská centrální banka údajně zvažuje shazovat peníze z vrtulníků na prosté obyvatelstvo během nadcházející krize.

Stejná myšlenka se objevila již během krize v r. 2008, avšak její tehdejší provedení se zvrhlo předpokládatelným směrem: FED i ECB tehdy shazovaly peníze pouze na komerční banky, které byly technicky vzato zbankrotované tj. insolvenrní. Tímto brilantním manévrem se podařilo zamaskovat rozsah tehdejší katastrofy.

Jednou z variant, po které by Evropská centrální banka (ECB) mohla sáhnout v případě recese, je takzvané shazování peněz z vrtulníku (helicopter money). Zabývá se tím nová studie Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku (PIIE), na kterou upozornil server Bloomberg.

Centrální banka vytiskne peníze a přímo je pošle domácnostem,“ vysvětlila podstatu opatření pro Novinky ekonomka a ředitelka společnosti Bondster Jana Mücková.

Shazování peněz vrtulníku tedy není myšleno doslova, ale funguje jako metafora. Rozdělení peněz přímo mezi domácnosti by mohlo být pro centrální bankéře atraktivní variantou v případě ekonomické recese, uvedli autoři studie, ekonomové Jean Pisani-Ferry a Olivier Blanchard.

Potenciální opatření by se samozřejmě týkalo jen domácností v zemích platících eurem.

Peníze z vrtulníku jako náhrada chybějící instituce eurozóny

„Do jisté míry lze shazování peněz z vrtulníku chápat jako náhradu stále chybějící společné fiskální kapacity eurozóny,“ píšou autoři. To je zatím neexistující nástroj, který by měl státům umožnit hradit společné výdaje.

„Implementace tohoto opatření by však narazila na praktické, právní i politické překážky,“ dodali. Podle autorů by opatření mohlo přijít na scénu v případě vážné recese spojené s omezením fiskálních výdajů na úrovni vlád. V takovém případě by centrální bankéři mohli dojít k závěru, že musí jednat na vlastní pěst.

„Myslím, že pravděpodobnost tohoto kroku je malá, protože je příliš kontroverzní,“ uvedla Mücková. „Jedná se o obrovský zásah do ekonomiky, který by neměl podle mě takový efekt, jaký si od něj slibují jeho zastánci,“ dodala.

„Centrální banka by se ze své povahy měla starat pouze o stabilitu peněžního a finančního systému. Tento krok už je na hraně politického rozhodování a to nepřísluší centrální bance. Kdyby k němu centrální banka sáhla, ztratila by veškerý respekt, a především nezávislost,“ varuje Mücková.

Místo nákupu dluhopisů poslat peníze rovnou domácnostem

Tzv. vrtulníkové peníze lze považovat za alternativu ke kvantitativnímu uvolňování, kdy centrální banka do ekonomiky pumpuje peníze prostřednictvím nakupování dluhopisů.

„Klasické kvantitativní uvolňování má jeden nešvar, že se peníze do ekonomiky skrze nákupy dluhopisů vůbec nemusí dostat a mohou zůstat v bankách. Peníze z vrtulníku přeskakují tento krok a dávají peníze přímo domácnostem a tím by se měla nastartovat ekonomika,“ připomněla ekonomka Mücková.