V daňových rájích sídlí nejméně holdingových společností ovládajících české firmy od r. 2011

V daňových rájích nyní sídlí 12.265 holdingových společností, které ovládají české firmy, což je nejméně od roku 2011. Letos během tři čtvrtletí daňové ráje opustilo 540 takovýchto holdingových společností. Odliv trvá nepřetržitě od roku 2015, letos však nabral na síle, uvedla poradenská společnost Bisnode. Z daňových rájů je tímto způsobem vlastněno (nepřesně: kontrolováno) 2,44% českých firem.

„České* firmy začaly daňové ráje opouštět ve velkém. Jen za první tři kvartály letošního roku jich z daňového ráje odešlo o 130 – tedy o 139% – víc než za celý rok 2018 a 2016, a dokonce o 250% více ve srovnání s rokem 2017,“ uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Důvodem je podle ní tlak ze strany EU či rostoucí reputační riziko.

*Pozn.: Analytička Štěpánová nerozumí pojmu „česká firma“. Reálně se jedná o zahraniční firmy sídlící v zahraničí. Jejich vlastnická (akcionářská) struktura obvykle nebývá zveřejňována, proto o nich nelze hovořit ani jako o zahraničních firmách s českým kapitálem.

Důvodem nižší popularity daňových rájů pro české společnosti je přetrvávající nízká míra zdanění českých právnických osob. Dalším důvodem může být mírný pokles kriminální aktivity českých politiků a doktorů. Příklad: Pokud korumpující uplácí doktora částkou dejme tomu 10 mil. korun ve formě bankovek uložených v krabici od vína, naznačuje to chabou inteligenci korumpujícího i korumpovaného. Standardem v nejvyšších kriminálních kruzích i nadále zůstává provedení platby (samotná korupce) prostřednictvím IBC (společností v daňových rájích). Tzn. pokud úplatek dosahuje např. 500 mil. korun, nenosí se v krabicích od vína, IBC korumpujícího jej pošle na účet IBC korumpovaného. Tento druh kriminální činnosti může kolísat o několik procent ročně, což se může projevit v poklesu nově registrovaných IBC v zahraničí.

Nicméně většina IBC je používána ke zcela legální činnosti. Nejčastěji jsou IBC používány k prostému vlastnictví např. jedné jachty, jednoho bizjetu nebo akcií jiné společnosti – v takovém případě se ani nejedná o podnikání. Pouhé vlastnictví něčeho nespadá do definice podnikání. Další nejčastější formou užití IBC (International Business Company) je export/import. IBC levně nakoupí zboží v levné zemi a draze prodá do drahé země. Což neřeší zátěž DPH, ale snižuje to DzP firmy v cílové zemi. Pokud jsou sazby DzP v cílové zemi nízké, vytrácí se motivace.

V poklesu počtu holdingových firem z daňových rájů vlastnících podíly nebo akcie v českých firmách letos vede Nizozemsko (-214 subjektů) a USA (-159 subjektů), s odstupem následují Lucembursko (-32), Seychely (-38) a Kypr (-37). Jen pět ze sledovaných destinací, Belize, Bermudské ostrovy, Guernsey, Hongkong a Spojené arabské emiráty, letos zaznamenalo přírůstky, nicméně u Hongkongu a Spojených arabských emirátů v posledním čtvrtletí nastal pokles.

Objem kapitálu v základním jmění českých firem, které ovládají vlastníci z daňových rájů, dosáhl 314,4 miliardy korun. Toto číslo nicméně zahrnuje obrovská zkreslení, protože existuje mnoho firem se základním jměním např.: 200.000 korun, které však disponují vlastním čistým jměním např.: 20 milionů korun. Pojem „základní jmění“ tak nemá dostatečnou vypovídací hodnotu.

Jako daňové ráje se označují země s nízkým nebo žádným zdaněním firem. A to buď všech místních firem nebo pouze firem operujících ve zvláštním režimu IBC (podle místních zákonů o IBC). Cílem vlád těchto zemí je zvýšit atraktivitu země mezi investory, zvýšit turistický ruch a podpořit místní bankovní a fondový sektor. V některých daňových rájích sídlí tisíce investičních a hedge fondů, což v některých případech zvyšuje koncentraci fondových manažerů a analytiků v dané zemi. V mnoha případech však tito manažeři a analytici v daném daňovém ráji ani nežijí (trvale).

Přes veškeré útoky na daňové ráje je potřeba zdůraznit, že existence IBC v těchto zemích je naprosto legální a ve většině případů se jedná o holdingové nebo obchodní společnosti.

Tři jednoduché příklady vhodnosti a nevhodnosti potřeby IBC:

a) Vlastníte přístroj na výrobu zmrzliny a prodáváte zmrzlinu v pěší zóně na Vyšehradě. Zde IBC nemá žádný ekonomický ani jiný smysl.

b) Kupujete od všech evropských bank rizikové pohledávky za neplatiči sídlícími v ČR i jinde v Evropě. Následně je dále prodáváte nebo vymáháte. Zde vám IBC může ročně ušetřit několik set milionů korun. Legálně, čistě, striktně podle všech existujících zákonů.

c) Pochopili jste 200leté grafy výnosnosti různých tříd aktiv. Proto investujete do akcií firem, které budou později zajímavé. Jako fyzická osoba jste osvobozeni od DzP až po době držení přesahující určitou lhůtu, např. jeden rok (plus jeden den) atp. Nicméně nechcete akcie držet zrovna jeden rok a jeden den, protože se obáváte příchodu další krize. Řešením je IBC. IBC je osvobozena bez ohledu na nějaké lhůty. Akcie nevlastníte Vy, ale Vaše IBC. Vše je legální a čisté.

Počet českých společností s vlastníkem z vybraných daňových rájů:

Země 3.Q 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Bahamy 35 39 37 39 41 42 39 39 35
Belize 193 192 196 203 194 161 145 118 94
Bermudské ostrovy 7 4 4 5 5 5 7 7 5
Britské Pan. ostrovy 324 355 384 414 433 452 453 455 438
Gibraltar 60 65 69 72 72 75 74 74 66
Guernsey (Velká Británie) 18 16 23 25 31 28 29 30 29
Hongkong 229 222 191 137 97 102 91 80 69
Jersey (Velká Británie) 29 32 38 39 43 43 56 57 59
Kajmanské ostrovy 11 11 14 18 20 30 33 37 38
Kypr 2119 2156 2205 2175 2151 2097 2018 1904 1705
Lichtenštejnsko 233 212 210 216 225 226 237 261 255
Lucembursko 825 887 929 968 1068 1120 1144 1173 1192
Malta 303 306 302 259 223 177 149 122 102
Monako 54 62 67 63 61 72 60 51 54
Marshallovy ostrovy 148 155 150 133 90 55 31 14 5
Nizozemské Antily 9 9 9 13 17 15 15 16 15
Nizozemí 3423 3637 3755 3912 4194 4208 4368 4443 4501
Panama 230 234 224 239 247 243 216 199 190
Ostrov Man 35 36 32 34 39 40 33 35 34
Seychelská republika 723 765 803 873 886 827 717 512 414
Spojené arabské emiráty 363 361 342 313 292 270 255 225 214
Spojené státy americké 2890 3049 3047 3035 2990 2959 2939 2903 2750
Celkem 12.265 12.805 13.031 13.185 13.419 13.247 13.109 12.676 12.196