Švédsko po velkých protestech upustilo od zákazu vyučovat historii

 

Švédská rada pro vzdělávání díky masovému odporu obyvatelstva ustoupila od plánu zakázat vyučování švédské historie a nahradit výuku historie lekcemi „postmodernismu“.

Švédská rada pro vzdělávání zpočátku ohlásila plán na zrušení výuky dějin před rokem 1700, včetně starověkého Řecka, švédské doby Velké moci v 17. století, Říma a temného věku.

Osnovy byly nahrazeny novými s větším zaměřením na „postmodernismus“ a poválečné období 20. století.

Rada však byla nucena ustoupit poté, co uznala, že jejich „návrh pochybil“.

Původní návrh byl široce odsouzen, včetně profesorem historie Dickem Harrisonem, který označil návrh za „intelektuální sebevraždu“.

Člověk si klade otázku, jaké podvratné elementy musely infiltrovat stát, aby se pokusil zrušit výuku vlastní historie.

V roce 2017 „kulturní novinářka“ Kristina Lindquist uvedla, že Švédsko je tak xenofobní, ani si nezaslouží slavit svůj vlastní národní den a že „nacionalismus by měl být vymazán“.

Obrázek: Historici potvrdili, že Vikingským vládcem byla žena – královna

Následující rok Švédsko jmenovalo pákistánského migranta předsedou své rady pro národní dědictví, přičemž Pákistánec připustil, že „o kulturním dědictví Švédska nikdy nic nečetl“.

Infiltrace školských rad a ministerstev školství je standardním osvědčeným postupem. Sayani (chazarští pomocní agenti) jsou velmi užiteční při vymazávání a falšování historie. Bez této kriticky důležité podvratné činnosti by například sionistický režim nepřežil ani několik týdnů.

Představte si takový alegorický smyšlený příběh: Eskymáci s velmi světlou pletí by na kanoích dopluli až do Rovníkové Afriky. Část místního obyvatelstva by povraždili, část vyhnali a část uvěznili v ghettu. Eskymáci by následně sami sebe prohlásili za „negry“ a současně za ztracené „Atlantiďany“. Obsadili by 50 metrů čtverečních na africkém náměstí a vyhlásili by pseudostát „Atlantida“. Následně by jejich agenti vymazali z učebnic historii Eskymáků, aby mohli snadněji přesvědčit celý svět, že jsou opravdovými „Atlantiďany“. Za pár let by všichni nájemní američtí a čeští škrábalové o této entitě psali jako o „atlantiďanském státě“, který je jenom pro opravdové „negry“ – těmi by ovšem nově byli myšleni Eskymáci se světlou pletí. A každý, kdo by se opovážil napsat, že nejde o žádné „negry“, ale o Eskymáky z oblastí u severního polárního kruhu, by byl ihned označen za šiřitele „konspiračních teorií“.

Pozn.: Tento bizarní alegorický příběh se skutečně odehrál, avšak na jiném místě a s jinými herci.

Pozn.: Ještě v r. 1978 oficiální česká učebnice pro jazykové školy jako jediný možný překlad slova černoch uváděla slovo „negro“. Toto slovo, dnes již s určitým vulgárním nádechem, bylo v článku použito pouze pro podtržení bizarnosti smyšleného alegorického příběhu. Úmyslem nebylo hanobení původního afrického obyvatelstva.