Noční můra a ukázka české neschopnosti – elektrárna Adularya, pokračuje směrem k největší možné ztrátě

Český stát prostřednictvím České exportní banky na stavbu elektrárny, kterou nikdo nechce a nikdo nebude potřebovat, zapůjčil Vítkovicím 12 miliard korun.

Česká exportní banka (ČEB) půjčila na projekt Adularya téměř 12 miliard korun. Celková pojistná angažovanost státní pojišťovny EGAP je pak podle dřívějších informací 16,1 miliardy korun Kč, nesplacená výše jistiny úvěru ČEB byla 11,7 miliardy Kč.

Před zahájením stavby turecký partnerský podnik dodal vzorky místního uhlí, pro které byly vyprojektovány a postaveny kotle v Rakousku a Vítkovicích.

Vítkovice i ČR disponují zcela nekompetentní rozvědkou, proto management Vítkovic i odpovědní úředníci v administrativě nevěděli příp. nepochopili, že centralizovaná výroba elektrické energie v blízké budoucnosti nebude cenově konkurenceschopná. Proto Vítkovice následně postavily elektrárnu, ačkoliv se jednalo o mimořádně riskantní podnik – v kteroukoliv minutu se celý svět mohl dozvědět výše uvedenou informaci. Mnoho nově stavěných nebo projektovaných elektráren nebude dostavěno poté, kdy managementy a úředníci pochopí to, co je již několik let zřejmé.

Po dostavění prvního bloku elektrárny Adularya v r. 2016 proběhl zkušební provoz, který vyústil v klasický příběh. Je dosti podobný příběhu Eurovia a triku s odpadky navezenými pod ostravskou dálnicí, které se podstatně liší od vzorků škváry dodaných před zahájením stavby dálnice.

Během zkušebního provozu elektrárny se zjistilo, že uhlí z nedaleké elektrárny má odlišné složení, než vzorky uhlí dodané před vyprojektováním kotlů. Kotle se tak ucpávaly a zapékaly popelem, že nebylo možné blok provozovat na plný výkon. Turecká strana tvrdí, že kotle byly špatně vyprojektované.

Od té doby elektrárna stojí a nic neprodukuje. Úroky z úvěrů však Vítkovicím Power Engineering naskakovaly na účtu a splácet nebylo z čeho. Turci odmítli elektrárnu převzít a nezaplatili za ni.

Mezitím v Turecku proběhl neúspěšný pokus o svržení demokraticky zvoleného prezidenta Erdogana. Pokus o puč byl pravděpodobně organizován nebo alespoň proběhl pod dohledem amerických tajných služeb. Američtí a chazarští neoconi totiž prezidenta Erdogana nenávidí. Erdogan je jeden z mála světových politiků, kteří našli odvahu veřejně se zastat původního semitského obyvatelstva v Palestině.

Foto: Prezident Erdogan na včerejším vystoupení ve Valném shromáždění OSN brání původní semitské obyvatelstvo a ukazuje rozpínavost sionistů v Palestině. Mapa druhá zleva ukazuje rozdělení území podle rozhodnutí OSN. Ihned po vystoupení byl prezident Erdogan sionistickými médii veřejně nařčen z „anti-semitismu“.

Je to tak, podle analýz profesora Shlomo Sanda z Tel Avivské univerzity biblický exodus nikdy nenastal. Není o něm jediný záznam v žádné kronice žádné okolní země. Palestinci a Sefardi jsou podle analýz DNA jedinými a pravými potomky biblických Hebrejců. Celá kniha profesora Sanda zde >>>

Po nezdařeném pokusu o násilné svržení tureckého prezidenta došlo k zatýkání účastníků puče.  Z podpory pokusu o puč byla obviněna i rodina Nakibogluových, které patří holding Naksan. Naksan byl tureckým partnerem v projektu. Část rodiny uprchla, někteří její členové a část managementu firmy skončili ve vězení. Firma Naksan byla následně znárodněna.

Díky neschopnosti managementu a zčásti i díky podvodu se vzorky uhlí končí Vítkovice Power Engineering v úpadku. Následují úpadky subdodavatelů z Ostravy. Všichni se tváří seriózně.

Konec r. 2016: Turecká vláda nabídla České exportní bance, aby rozestavěnou elektrárnu převzala. Ta to ale odmítá kvůli riziku i kvůli tomu, že je bankou a nemá žádné zkušenosti se stavěním elektráren. Následně si vylámal zuby i Zaorálek – Turky nikterak nezaujal.

Rok 2019: První pokus prodat elektrárnu Adularya v aukci. První kolo prodeje bylo neúspěšné. Elektrárnu za minimální cenu 5,7 miliardy korun nikdo nechtěl.

Druhý pokus: Nikdo se nepřihlásil ani do druhého kola. Cena přitom byla snížená na 4,4 miliardy a nebyla ani minimální, jen doporučená.

Třetí pokus:  Nikdo neprojevil zájem o elektrárnu ani za jakoukoliv absurdní/minimální cenu. Již 31.000 vědců a techniků z celého světa si na ResearchGate stáhlo dokument týkající se technologie, která pošle všechny elektrárenské společnosti s centralizovaným byznys modelem do propadliště dějin. Nelze proto vyloučit, že turečtí podnikatelé disponují kvalitnější rozvědkou, než Vítkovice.

Září 2019: Ministr průmyslu Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. a premiér Andrej Babiš letí do Turecka. Namísto domluvených záruk, výkupních tarifů či cen se vrací s prázdnou. Turci jim nabídli to samé, co před třemi lety – vezměte si elektrárnu za korunu.

Zdá se, že ani čeští politici nechtějí zbrusu novu elektrárnu za 1 korunu.

Celkové ztráty z tohoto projektu: 12 miliard korun úvěrů, které nebudou splaceny plus zhruba další 3 miliardy korun za případnou rekonstrukci elektrárny – výměnu kotlů.