FCC se podařilo vybrat 6.790 dolarů z pokut ve výši 208 milionů dolarů

Americké FCC (Federal Communications Commission) – federální komisi pro komunikace, která je obdobou Českého telekomunikačního úřadu, přesněji: je „nezávislou agenturou“ vlády Spojených států, se podařilo získat 6.790 dolarů z pokut, které uděluje společnostem a osobám za provádění tzv. robotických telefonních volání. Celková výše pokut činí 208 milionů dolarů, tzn. že komisi se podařilo vybrat 0,00326% celkové výše udělených pokut hříšníkům.

FCC od r. 2015 disponuje pravomocí udělovat pokuty přestupcům, kteří poruší zákon o ochraně spotřebitelů: Telephone Consumer Protection Act.

„Pokuty slouží k potrestání špatného chování a k odrazení od budoucího nesprávného konání“ sdělil mluvčí FCC.

Margot Saunders z organizace ochrany práv spotřebitelů National Consumer Law Center situaci okomentovala: „To je skvělé, že my máme potřebné zákony, to je skvělé, že máme veřejného vymahatele, avšak je zde tak mnoho robo telefonistů a telefonátů, že všechno veřejné vymáhání je jen špatný žert“

Podle aplikace Hiya bylo v r. 2018 v USA uskutečněno 26,3 miliardy nevyžádaných robotelefonátů. Jiný odhad však toto číslo posouvá až na 48 miliard nevyžádaných robotelefonátů. Společnosti jako např. AT&T pracují na vývoji umělé inteligence, která by dokázala identifikovat tyto robotelefonáty a odlišit je od legitimních telefonních hovorů.

FCC poukazuje na fakt, že je obtížné zabavit majetek za účelem zajištění pokuty z toho důvodu, že mnoho robotelefonátů provádí organizace sídlící v zahraničí, příp. také firmy, které rychle „zavřou krám“ a objeví se jinde.

Ajit Pai, který je předsedou FCC od ledna 2017, řekl: „Je důležité poslat signál dalším potenciálním robotelefonistům, že nebudou schopni uniknout.“

Avšak od doby, kdy je Pai předsedou, se nepodařilo vybrat žádné pokuty, udělené během období jeho předsednictví.