Trump vyzval vlády evropských zemí, aby přijaly zpět 800 teroristů ISIS

 

Prezident Donald Trump dnes v 5 hodin ráno na mediální platformě Twitter vyzval vlády evropských zemí, aby přijaly zpět svých 800 teroristů, kteří bojovali v Sýrii proti místnímu obyvatelstvu.

Krátká zpráva dále obsahuje výhrůžku: Pokud evropské země nepřijmou zpět své teroristy, USA tyto teroristy „uvolní“ či „propustí“ (anglický pojem „release“ má více významů).

Zpráva dále neupřesňuje, zdali se jedná o tzv. „umírněné“ teroristy nebo méně umírněné teroristy. Mnoho zemí, včetně našich spojenců totiž tzv. „umírněné“ teroristy podporovalo finančně i dodávkami zbraní a proviantu. Největší obavy mohou budit kanibalové, kteří bojovali v řadách teroristů a proslavili se publikováním video reportáží s kanibalistickými praktikami.

Ze zprávy taktéž není zřejmé, co se stalo s veliteli teroristů, kteří byli v minulých měsících a letech transportováni pryč z obležených postavení záhadnými vrtulníky.

V Sýrii bojovaly desítky tisíc zahraničních teroristů, přesto tato invaze zahraničních teroristů byla v masmédiích označována jako jakási „občanská válka“.

Načasování těchto zpráv má zřejmou souvislost se 2 politickými porážkami, které neoconi a sionisté utrpěli před pár hodinami v Mnichově a Varšavě, kde opět vyzývali k válce proti Íránu a tvrdili, že Poláci prováděli Holocaust (pořadové číslo Holocaustu nebylo v obvinění upřesněno). Jejich výzvy k válce a osočování hostitelů se však nesetkaly s pochopením.

Pozn.: Uvádět pořadová čísla Holocaustů je důležité, protože sionističtí vůdcové mezi r. 1900 až 1938 publikovali ve světovém tisku a jinde několik dokonaných nebo právě probíhajících Holocaustů a první Holocaust je detailně popsán v Talmudu bez jakýchkoliv stop, které by vedly k polskému obyvatelstvu.

Twitter je mediální platforma specializovaná na velmi krátké zprávy. Poté, co statistické průzkumy zjistily, že většina populace není schopna napsat středně dlouhou nebo delší zprávu, vznikl Twitter, který preferuje zprávy o délce odpovídající SMS. Zprávy jsou až tak krátké, že v praxi představují spíše výkřiky, než seriózní zprávy.

 

Zdroj: Twitter