Evropský parlament přednáší světu o právním státě

Usnesení, které Evropský parlament schválil, je ve skutečnosti horší než „uznání“ prezidenta Trumpa o pár hodin dříve.

Čtyři politické skupiny v Evropském parlamentu, jednající nezávisle na sobě, dříve než se dohodly na společném usnesení, které uvádí, že Juan Guaido je legitimní prezident „podle článku 233 venezuelské ústavy.“

To, že to udělali, a že společné usnesení bylo poté odsouhlaseno všemi, kromě asi 100 poslanců Evropského parlamentu, je mrazivou ukázkou síly skupinového myšlení. Nebo snad je to jen nečestnost. Nikdo, kdo by četl článek 233 venezuelské ústavy, by nemohl dospět k závěru, kde se říká cokoliv podobného.

Článek 233 venezuelské ústavy je přesně to, co porušil Juan Guaido, když zahrál svoji hru, když se 23. ledna prohlásil za prezidenta na náměstí v Caracasu.

Ústavy většiny zemí obsahují články podobné jako článek 233 Ústavy Bolívarovské republiky Venezuela. Článek popisuje, co se stane, pokud prezident republiky neplní své povinnosti.

Uvádí šest okolností, za kterých může být prezidentův funkční termín zkrácen: pokud zemře; pokud odstoupí; pokud je z funkce odvolán rozhodnutím nejvyššího soudu země; jestliže je prohlášen za fyzickou nebo duševně nezpůsobilou osobu po formálním lékařském postupu ověřeném Národním shromážděním a nejvyšším soudem; pokud opustí svou kancelář; nebo je-li obžalován ve všelidovém referendu.

Žádná z těchto podmínek nebyla splněna: prezident Maduro neodstoupil z funkce; není mrtvý nebo nezpůsobilý; nebyl obžalován soudy nebo referendem. Ještě horší je, že článek 233 dále uvádí, kdo převezme moc, pokud se funkce prezidenta uvolní. Výkonnou moc v takovém případě přebírá viceprezident, v daném případě paní Delcy Rodriguezová, nikoli předseda Národního shromáždění tj. Guaido.

Jedinou okolností, která by dovolila prezidentovi Národního shromáždění převzít funkci, je, pokud prezident nebyl inaugurován. Vzhledem k tomu, že Maduro je od roku 2013 prezidentem, není možné předstírat, že nebyl inaugurován. Maduro složil přísahu při nástupu do úřadu při opětovném zvolení dne 10. ledna před prezidentem Nejvyššího soudního dvoru.

Zdroj: RT