V ČR se nedaří plnit opatření pro snížení škodlivin v ovzduší

České vládě, administrativě a podnikům v ČR se nedaří plnit opatření pro zlepšení kvality ovzduší. Je značně pravděpodobné, že se nepodaří splnit stanovené limity škodlivin ve vzduchu do r. 2020. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Typickou systémovou chybou je, že stát podle kontrolorů NKÚ nesleduje, zdali projekty zlepšení ovzduší dotované ze státních peněz skutečně pomohly ke zvýšení kvality vzduchu. Na vyjádření ministerstva životního prostředí se čeká.

Z celkem 23 opatření pro zlepšení ovzduší, které má administrativa ve svých prioritách, nebylo do konce prověrky NKÚ v září 2018 splněno 7. Jedná se např. o podpory urychlení obměny osobních aut v republice, podpory využívání alternativních pohonů v silniční nákladní dopravě snížením silniční daně nebo snížení podílu pevných fosilních paliv v lokálním domácím vytápění.

U dalších 6 opatření je pak podle NKÚ pravděpodobné, že se neuskuteční včas a v předpokládaném rozsahu. Mezi těmito opatřeními je např. přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici a snížení spotřeby energie.