Příležitost pro Indii dosáhnout 100% gramotnost do r. 2022

Indie se nachází v předvolebním období a indický volič chce mnoho věcí a většina politických stran nabízí ve svých volebních manifestech široký sortiment slibů. Pokud existuje jeden dosažitelný slib, který mohou – a měli by – udělat všichni, je to, aby se celá země dosáhla 100% gramotnosti do roku 2022, roku kdy Nezávislá Indie oslaví 75 let.

Gramotnost, jak je oficiálně definována – „osoba ve věku sedmi a více, která může číst a psát některým jazykem“ – je jistě nepřiměřeným měřítkem lidských schopností v moderní ekonomice. Na základě této minimální definice byla míra gramotnosti Indie podle sčítání lidu v roce 2011 72%, což je značně pod celosvětovým průměrem 86%.

Gramotnost hned, vzdělání později

Nyní se toto číslo pravděpodobně zvýšilo. Gramotnost až 100% je dosažitelným cílem. Zahájení celostátní iniciativy zahrnující studenty středních a vysokých škol, dobrovolné organizace a místní komunity při zajišťování úplné gramotnosti může také pomoci mobilizovat společnost kolem tohoto pozitivního programu.

Source: The India Times