Americký velvyslanec: V České republice nevybudujeme základnu

Nová česko-americká smlouva o obranné spolupráci vyvolala odpor nemalé části českého obyvatelstva a nesouhlas části politické reprezentace, kteří dohodu považují za povolení pobytu amerických vojáků nebo za smlouvu o vybudování vojenské základny.

Podle amerického velvyslance v České republice Bijana Sabeta je však podpis dohody zejména symbolický.

„Je to symbol naší společné jednotné obrany. To, že byla tato dohoda podepsána, z toho mám velikou radost. Příštím krokem je samozřejmě ratifikace českým parlamentem, takže je to velice důležitý okamžik pro obě dvě země,“ sdělil Sabet médiím.

Podle velvyslance Sabeta se především jedná o právní rámec, který upravuje spolupráci mezi českou a americkou armádou. Výsledek spolupráce by měl být patrný nejdříve příští rok poté, co smlouvu ratifikuje český parlament a podepíše prezident.

Spojené státy provozují v cizích zemích bezmála 800 vojenských základen, což bývá námětem četných meme na téma: Opovážlivá Čína a Rusko nebezpečně přiblížily své hranice k našim základnám.

Spojené státy s vojenským rozpočtem přes 800 miliard  a rozpočtovými deficity na stejné nebo i vyšší úrovni si nechtějí přiznat, že tyto vojenské výdaje a 800 vojenských základen v zahraničí si ve skutečnosti nemohou dovolit – jsou financovány na dluh. Z tohoto důvodu právě nadměrné zbrojení a řada nekonečných válek mohou způsobit kolaps Spojených států. Nejde o nějakou hypotetickou úvahu, jde o reálnou možnost.

Existuje velmi jednoduchý test, zdali Česká republika se svou náklonností k hyperagresívním Spojeným státům a brutálnímu chazarsko-sionistickému režimu politicky stojí na správné straně:

OSN zcela jasně a srozumitelně definuje, co jsou etnické čistky. Text definice je naprosto srozumitelný a nepotřebuje žádné komentáře, ani výklady.

Celý svět již 75 let vidí miliony osob chazarského původu – prokazatelného díky DNA, nicméně zcela viditelně do očí bijícího i bez potřeby testů DNA, které po vylodění v Haifě začaly vyvražďovat a pod napřaženými hlavněmi kulometů násilně vyhánět původní semitské obyvatelstvo – Palestince. Testy DNA jasně prokázaly semitský původ Palestinců. Dále, neexistence záznamů byť jen v jediné kronice naznačuje, že k bájnému exodu Hebrejců ze Svaté země ve skutečnosti nikdy nedošlo.

Je nad slunce jasnější, že Palestinci jsou nejenom Semité, ale také potomci biblických Hebrejců. Taktéž je nad slunce jasnější, že evropsky vyhlížející Chazaři se jmény jako Kagan Kaganovič pocházejí svým původem z Chazarského kaganátu (říše).

To, že Česká republika i Spojené státy bezvýhradně podporují brutální chazarsko-sionistický režim Apartheidu II, který již 75 let vyvražďuje původní semitské obyvatelstvo a provádí etnické čistky namířené proti opravdovým Semitům, je důkazem, že někde nastala chyba. V západních médiích se totiž čtenáři a posluchači nedozvědí, že Chazaři svůj údajný semitský původ pouze předstírají.

Podpora České vlády tomuto zločinnému podvodnému režimu je postačujícím důkazem, že Česká republika „stojí na nesprávné straně“.

Pokud nesouhlasíte s tímto závěrem, označte prosím slovo, kterému v textu nerozumíte.