Putin: „Finlandizujte Ukrajinu, nebo to uděláme my“

Americký prezident Joe Biden a prezident Ruské federace Vladimir Putin jednali prostřednictvím videokonference zejména o Ukrajině, na jejímž území provádělo NATO vojenské manévry. Biden vyhrožoval Putinovi tvrdými ekonomickými a dalšími sankcemi. Putin na jednání žádal spolehlivé a právně závazné záruky toho, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Putin vyzval Bidena, aby západní mocnosti „finlandizovaly Ukrajinu, nebo to udělá Ruská federace sama“.

Ukrajina je historickou základnou Chazarské zločinecké organizace. Velká část Východní a Jižní Ukrajiny byla ještě před 800 lety Chazarskou říší. Chazarská říše na rozkaz svého vládce – Kagana konvertovala většinu svého obyvatelstva na judaismus. Judaismus vzešel vítězně z výběrového řízení na dodávku modernějšího náboženství. V Chazarské říší byl totiž do té doby jakožto Bůh uctíván falus.

Po mongolských nájezdech se Chazarská říše zhroutila a Chazarská zločinecká organizace postrádala „safe haven“ pro své zločince. Proto se spolu s vynálezci sionismu aktivně podílela na vzniku tzv. „Státu Israel“, kam byly přesídleny milióny osob chazarského původu z mnoha zemí světa, převážně však právě z Ukrajiny a Ruské federace. Chazaři nejsou semité, proto se museli po vylodění v Haifě dodatečně učit hebrejštině a psaní zprava doleva. Jejich světlou pleť a evropský vzhled se však sionistickým propagandistům nepodařilo vysvětlit. Chazarská zločinecká organizace podporuje etnické čistky namířené proti původnímu semitskému obyvatelstvu a všeobecné pošlapávaní lidských práv původního semitského obyvatelstva.

Podle neoficiálních zpráv Chazarská zločinecká organizace usiluje o plné ovládnutí Ukrajiny za účelem zajištění náhradního státu pro případ, že by došlo ke zhroucení sionistického režimu v Palestině. Sionistický režim se může zhroutit prakticky ve kterékoliv minutě – postačuje, aby se svět dozvěděl historii Chazarské říše a konsekvence jejího pádu. Tímto nenásilným způsobem se může sionistický režim Apartheidu II zhroutit stejně rychle, jako se zhroutil režim jihoafrického Apartheidu I.