Čistý zisk ČEZ v pololetí klesl o 89%

Čistý zisk Skupiny ČEZ za 1. pololetí dosáhl výše 1,6 mld. Kč a meziročně klesl o 89 % proti předchozím 13,1 mld. Kč.

Čistý zisk ČEZ negativně ovlivnil pokles tržní hodnoty Severočeských dolů a Skupina ČEZ v souladu s účetními standardy vytvořila opravnou položku k dlouhodobému majetku těžební společnosti ve výši 8,7 mld. Kč, reflektující nižší očekávanou poptávku po uhlí a dřívější ukončení těžby uhlí.

Provozní zisk EBITDA ČEZ v 1. pololetí dosáhl 31,6 mld. Kč, meziročně o 7,1 mld. Kč méně.

ČEZ navyšuje celoroční výhled EBITDA na úroveň 58 až 60 mld. Kč a čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy na 18 až 20 mld. Kč v důsledku pozitivního vývoje napříč všemi segmenty.

ČEZ prodal 34,1 TWh výroby elektřiny na rok 2022 za průměrnou cenu 50,2 eur/MWh (dříve 47,3 eur/MWh).

ČEZ prodal 18,8 TWh výroby na rok 2023 za průměrnou cenu 50,6 eur/MWh (dříve 47,9 eur/MWh).

„V rámci celospolečenské odpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních vztahů a řízení společnosti máme ambici zvýšit ESG rating ČEZ na 80 % do roku 2023,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

ČEZ dnes před otevřením trhu oznámil výsledky hospodaření za první pololetí. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) v 1. pololetí dosáhl 31,6 mld. Kč, meziročně o 7,1 mld. Kč méně. Meziroční srovnání je ovlivněno prodejem rumunských aktiv v 1. čtvrtletí 2021 a specifickými dočasnými tržními vlivy ve výši 3,9 mld. Kč z titulu přecenění zajišťovacích kontraktů na dodávky výroby zejména v důsledku loňského propadu cen komodit na velkoobchodních trzích po rozšíření pandemie covidu-19 do Evropy. Díky pozitivnímu vývoji napříč všemi segmenty navyšuje Skupina ČEZ celoroční výhled EBITDA na úroveň 58 až 60 miliard korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na 18 až 20 miliard korun.

Čistý zisk Skupiny ČEZ za 1. pololetí dosáhl výše 1,6 mld. Kč a meziročně klesl o 13,1 mld. Kč. Čistý zisk Skupiny ČEZ očištěný o mimořádné vlivy dosáhl výše 11,3 mld. Kč a meziročně klesl o 5,1 mld. Kč. Čistý zisk negativně ovlivnilo zhoršení střednědobých tržních podmínek pro uhelnou energetiku v návaznosti na zvýšení klimatických cílů na úrovni EU a také doporučení Uhelné komise ČR ukončit spalování uhlí nejpozději do roku 2038. Z těchto důvodů klesla tržní hodnota Severočeských dolů a Skupina ČEZ v souladu s účetními standardy vytvořila opravnou položku k dlouhodobému majetku těžební společnosti ve výši 8,7 mld. Kč, reflektující nižší očekávanou poptávku po uhlí a dřívější ukončení těžby uhlí. Celkově akcionáři společnosti ČEZ z růstu tržních cen emisních povolenek a elektřiny profitují, což dokládá vývoj ceny akcií v letošním roce.

V souladu s nastavenou strategii výroba z bezemisních obnovitelných zdrojů vzrostla o 9 %. Výroba z bezemisních jaderných zdrojů vzrostla o 4 %. Za celý rok 2021 předpokládáme pokles emisní intenzity o 12 % na úroveň 0,29 t CO2/MWh, což odpovídá cca 80 % emisí nového paroplynového zdroje. Celková výroba elektřiny v rámci společností, které dle platné strategie nejsou určeny k prodeji, meziročně poklesla o 6 %. Z toho výroba v uhelných zdrojích klesla o 23 % zejména v důsledku prodeje elektrárny Počerady a odstavení elektrárny Prunéřov I. a celkově již je podíl uhelné výroby nižší než 30 %.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně vzrostla o 9 %, klimaticky a kalendářně přepočtena pak o 7 %. Spotřeba velkých podniků rostla meziročně o 8 %, spotřeba domácností o 2 %. Celkově dosáhla spotřeba vyšší úrovně než v roce 2019, tj. před rozšířením covidu-19 do Evropy.

Pozn.: Čtenáři PCW jsou již delší dobu srozumění s vývojem pokročilých čistých technologií, které z tradiční centralizované výroby a distribuce elektrické energie učiní rekvizity pro muzea. Podrobnosti budou k dispozici na podzim.