Prvním komerčním produktem využívajícím revoluční technologii bezemisní produkce energie bude svítidlo

Po 27 letech vývoje v desítkách institucí, firem a dalších týmů jde o poněkud nečekaný zvrat.
Historie této revoluční technologie se započala v roce 1994, kdy italský fyzik a vědec Dr. Piantelli při experimentech s niklovými tyčemi a vodíkem ve vakuu zaznamenal přebytek tepelné energie.

Na práce Dr. Piantelliho navázalo cca 40 výzkumných ústavů, univerzit a vědeckých týmů, včetně takových jmen jako NASA, Airbus, Lockheed Martin, Nissan Motor atd.

Zpočátku se jednalo pouze o výkony v laboratorním měřítku, zlom však nastal s nahrazením niklových tyčí niklovým práškem a doplněním o hydridy. Zhruba před 10 lety při použití prášku a hydridů nová technologie veřejně demonstrovala výkony v řádu kW z kompaktního zařízení.

Následovaly roky vývoje regulačního mechanismu. Reakce, které využívá nová technologie, jsou totiž velmi obtížně regulovatelné. Vývoj si vyžádal provedení více než 20.000 testů.

Technologie je bezemisní, nedochází k chemickému spalování „paliva“. Technologie nepoužívá žádné radioaktivní materiály. Nepatrné množství „paliva“ – a vhodnější by bylo použití termínu „náplň“, vydrží v nepřetržitém provozu mnoho měsíců. Ruskému vědeckému týmu provádějícímu replikace „palivo“ vydrželo 7 měsíců. Při dlouhodobém testu v Miami pod dohledem ERV vydrželo „palivo“ 11 měsíců. A při testech předposlední generace technologie vydrželo „palivo“ 2 roky provozu.

Vědci, vývojáři a analytici, kteří sledovali vývoj technologie dlouho předpokládali, že první komerční produkt na trhu bude velmi levně produkovat tepelnou energii. V posledním roce se dařil vývoj nové generace, která je schopna přímo produkovat elektrickou energii. Tzn. bez nutnosti použití kotle, páry, turbíny a generátoru.

Aktuálně je technologie schopna produkovat přímo elektrickou energii, avšak výstupní charakteristiky elektrického proudu jsou natolik „dirty“, že na pohon elektrických vozidel si ještě nějakou dobu počkáme.
Z tohoto důvodu se lídr v oboru, společnost Leonardo Corp. rozhodla jakožto první komerční produkt uvést svítidlo, které v sobě zahrnuje zařízení na bezemisní produkci energie a LED zdroj světla.

Produkt bude napájen z běžné sítě 110/230V a bude produkovat bílé světlo, tzn. celé spektrum viditelného světla. Tzn. produkt nebude pracovat v režimu „self sustain“, poměr vyprodukované energie (světla) vůči (ze sítě) spotřebované energii bude extrémně vysoký a podíl odpadního tepla vůči celkové vyprodukované energii bude pouze kolem 10%.

Výrobce již stanovil pevné datum pro veřejné představení produktu a jeho uvedení na trh. Toto datum a místo konání v malém časovém předstihu zveřejníme zde v tiskovém klubu PressClub World.

Zde vše začalo: Patent z r. 1994/1995 – na práce Dr. Piantelliho navázaly další úspěšné týmy
http://newenergytimes.com/v2/sr/RossiECat/docs/1995PiantelliWIPO-PCTApplication95-20816.pdf

Ilustrativní obrázek v úvodu: Vyobrazení prvního jednoduchého reaktoru z patentu Dr. Piantelliho z r. 1994/1995.