České spořitelně klesl zisk o 47%

Česká spořitelna vydělala v prvním pololetí roku téměř 5 miliard korun. Přesto této největší bance v ČR podle počtu klientů, klesl zisk o polovinu na 4,6 miliardy korun. Česká spořitelna, vlastněná rakouskou Erste Bank, zveřejnila své výsledky za první pololetí tohoto roku, do něhož už výrazně zasahují dopady pandemie.

Pokles zisku  o 47,1 procenta zhruba odpovídá hlášením, která o sobě v tomto týdnu uveřejnily i další velké tuzemské firmy. V tom se Česká spořitelna neliší a ukazuje se, že pokles zmrazené ekonomiky, karanténa, s ní související pokles poptávky po zboží i službách, se v zasažených odvětvích projevuje přibližně stejně – tedy dramaticky.

Česká spořitelna ale ve výsledcích za první pololetí uvádí také jeden pozitivní rozměr. „Dobrou zprávou je, že navzdory poklesu ekonomické aktivity na trhu, kterou má na svědomí COVID-19, nám meziročně narostl objem poskytnutých úvěrů o 4,6 %. Poskytli jsme více finančních prostředků občanům, a to zejména formou úvěrů na bydlení (objem hypoték meziročně vzrostl o 23,7 miliardy korun),“ komentoval výsledky Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

Finanční skupina Erste Group Bank, které spořitelna patří, přišla kvůli koronaviru o 60 procent zisku a za pololetí vydělala zhruba 7,7 miliardy korun, z čehož plyne, že zisk České spořitelny nyní tvoří většinu zisku této rakouské bankovní skupiny.

Banky podle všeho počítají s tím, že dopady koronavirové krize budou dlouhodobé. Makroekonomické prostředí České republiky se kvůli pandemii onemocnění covid-19 výrazně zhoršilo, uvedla Česká spořitelna.

Pokud budou letos uvedeny nebo alespoň představeny nové bezemisní technologie, jak se předpokládá v zasvěcených kruzích, poté celou pandemii bude možné (ve významu dopadů na banky) považovat za jakési „zahřívací kolo“. Banky by v takovém případě přišly o své obvyklé celoroční zisky. Ředitelé oddělení řízení rizik velkých bank již byli o této možnosti vyrozuměni, avšak nejsou žádné známky toho, že by vedení bank bralo tuto možnost vážně.

Erste zvýšila rezervy na špatné úvěry na 614 milionů eur, což je nejvíc za skoro šest let. Na druhou stranu akcionáře (s akciemi Erste se obchoduje i na burze v Praze) potěšila tím, že přislíbila návrat dividendy. Je odhodlána ji vyplatit i za rok 2019 i 2020, pokud centrální banky odstraní plošné doporučení výplatu dividend pozdržet.