Další záchranný plán pro OKD

Po záchranné akci, kdy státní podnik Prisko poskytl úvěrový rámec 700 milionů korun, je nyní na řadě další záchranná akce za 600 milionů korun. OKD však požaduje dvojnásobek, tedy 1,2 miliardy korun.

Pro pochopení budoucnosti OKD je potřeba porozumět termínu „zombie podnik“. Tímto termínem se ve světě označují podniky, které technicky vzato jsou již zbankrotované, avšak s pomocí státní pomoci, slepé podpory kapitálových trhů nebo upuštěním od dosavadních standardů účetnictví mohou ještě nějaký čas pokračovat v činnosti.

Protože éra uhlí, páry, parních kotlů a velkých turbín pozvolna končí, bylo dopředu zřejmé, že OKD se také dostane do zombie kategorie. Pokračování činnosti zombie podniků závisí pouze na míře štědrosti nebo zaslepenosti investorů, akcionářů. majitelů nebo státu. Mezi nejznámější zombie podniky patří hvězdy amerických kapitálových trhů jako Uber a Tesla, které vykazovaly miliardové ztráty, ale díky nekonečné finanční podpoře mohly pokračovat v generování dalších ztrát.

OKD nyní získá dalších 600 milionů od státního podniku Prisko.

Klesající ceny uhlí, následky tragického výbuchu i problémy spojené s koronavirem dostaly těžební společnost OKD do nepříjemné situace. Firmě začínají docházet peníze a žádá o pomoc od státu. Ta by měla přijít prostřednictvím majitele, státem vlastněné společností Prisko. V pátek rozhodla, že do OKD prostřednictvím navýšení základního kapitálu vloží 600 milionů korun.

Rozhodnutí společnosti Prisko vyplývá z notářského zápisu z valné hromady, redakce ho má k dispozici. Za společnost Prisko o navýšení rozhodli předseda představenstva Marian Klásek a místopředseda představenstva David Rais. Špatnou finanční situaci ve společnosti OKD by to mohlo vyřešit alespoň na čas.

„Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 600 000 000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu ve výši 12 000 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 612 000 000,- Kč (slovy: šest set dvanáct milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu,“ stojí v notářském zápisu.

Základní kapitál společnosti se tímto navyšuje padesátinásobně.

„Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 3 000 (slovy: tři tisíce) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200 000,-Kč,“ stojí dále v rozhodnutí.

Na úpis akcií má společnost Prisko jeden měsíc. „Emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem. Jediný akcionář splatí emisní kurs Akcií v plném rozsahu nejpozději do patnácti dní ode dne upsání Akcií,“ stojí dále v notářském zápisu.

Navýšení nemusí OKD stačit

Zda bude 600 milionů korun OKD stačit, je otázka. Firma totiž svého akcionáře v červnu požádala o 1,2 miliardy korun, tedy dvojnásobek navyšované částky.

„Smlouva o koupi akcií OKD předpokládá, že společnost Prisko jako zástupce státu, našeho konečného vlastníka, bude nést náklady na útlum. Ty jsme až do dnešního dne ve vzájemné shodě platili my,“ vysvětlovala v červnu žádost těžební firmy o pomoc ze strany akcionáře Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD.

„Požádali jsme tedy o proplacení 1,2 miliardy korun. Věříme, že tato částka v součtu s řadou dalších opatření, která činíme, pomůže krýt naši potřebu tak, aby tato společnost byla zachráněna a dál plnila, tak jako nyní, všechny závazky včetně mezd svých zaměstnanců,“ dodala Staňková.

Plánované navýšení ale nyní počítá jen se 600 miliony. OKD tak možná bude muset hledat další peníze. Ceny uhlí jsou totiž stále nízké, společnost OKD navíc nyní kvůli koronaviru na šest týdnů přerušila těžbu.

Výsledek hospodaření OKD zatím není znám, podle předsedy vlády Andreje Babiše by se ale mohl pohybovat v řádu stovek milionů korun. Z čehož vyplývá, že se hospodaření OKD může ještě zhoršit.

Ceny černého uhlí na rotterdamské burze totiž od začátku roku ztratily přes 13 procent, na takových úrovních je těžba nerentabilní. Lze proto očekávat, že OKD v roce 2020 prohloubí ztrátu.