Důsledky nezveřejňování jmen obcí zasažených epidemií

Česká vláda a ministerstvo zdravotnictví i nadále praktikují nebezpečnou strategii nezveřejňování jmen obcí, kde již řádí epidemie způsobená novým typem koronaviru.

Ministerstvo zdravotnictví nikdy neuvedlo důvody tohoto pošetilého počínání. Je-li cílem trápit občany, je efektivní. Případy s masívními zřetězenými infekcemi jako např. ve 21 obcích v oblasti kolem Litovle jsou důkazem, jak je tato strategie nebezpečná.

Bez toho, že by nezasvěcení znali detaily tzv. trasování, je více než zřejmé, že infikované osoby se někde potkaly, např. na vesnické veselce nebo v závodní jídelně. A někdo první musel infekci zavléci do oblasti.

Pokud by ministerstvo zdravotnictví řádně a včas zveřejňovalo jména obcí zasažených epidemií, lze předpokládat, že alespoň část místního a blízkého obyvatelstva by nikoliv v panice, ale po racionální úvaze, okamžitě změnilo své návyky. Např. by nenavštěvovali veselky a obchody. Žili by ze zásob. Kliky na dveřích úřadů a pracovišť by si otevírali rukou chráněnou 2 igelitovými sáčky nebo loktem. Zrušili by oslavy narozenin s velkou párty atp.

Pozn.: Proč rukou chráněnou dvěma sáčky? Protože igelitové sáčky mohou být mírně porézní a také jak v jednom známém vtipu poznamenala jeptiška: „Jistota je jistota, když navlékala dva …. “

Nebezpečná strategie ministerstva zdravotnictví ponechává občany v blažené (někdo může namítnout: idiotské) nevědomosti. Nic netušící vesničané nejspíš zorganizovali oslavu a výsledkem je kontradikce slov pana premiéra.

Pan premiér totiž veřejně čtyřikrát prohlásil, že konkrétní lokality uzavírat do karantény nebudeme, když tak uzavřeme celé „Česko“. Pozn.: „Českem“ někteří nevzdělanci myslí i Moravu a Slezsko.

Již při těchto prohlášeních mohl leckoho napadnout takový příklad: Co kdyby v malém Bruntále bylo 5.000 infikovaných a zbytek ČR by byl čistý?  Bylo by dosti šílené neuzavřít tuto jednu obec.

Touto zdravou logikou se nepochybně řídili hygienici a navzdory premiérovým pódiovým prohlášením uzavřeli 21 zasažených obcí v oblasti kolem Litovle.

Portfolio manažeři fondů se ani nezdržují přemítáním nad výroky politiků a centrálních bankéřů. S jistou prodlevou pochopili, že komerční banky budou zasaženy spolu s podniky. Po implozi „bubliny všeho“ a epidemie ještě nezahrnuli vliv třetí „černé labutě“, která je teprve na cestě.

Krátký výběr intraday kursů: Marks & Spencer -27,13%, KBC (matka ČSOB) -16,73%, Barclays -15,27%, Société Générale (matka Bomerční banky) -13,76%, ING -13,27%, Daimler (Mercedes-Benz) -10,92%, BMW -9,84%.