Lidstvo potřebuje 5 planet Země

Lidstvu nestačí jeden svět, přesněji lidstvu nestačí jedna planeta Země. Den překročení možností Země je den, který označuje čas, kdy lidstvo vyčerpalo přiměřený příděl přírodních planetárních zdrojů pro celý rok a letos nastal 29. července.

Den, jehož existence je zdůrazňována neziskovkou Global Footprint Network, znamená, že všichni lidé na Zemi pro tento rok již spotřebovali více přírodních zdrojů, než kolik může příroda sama regenerovat. Emise, ale také zdroje, jako je dřevo nebo ryby a využití půdy pro plodiny, patří mezi věci, které se počítají při výpočtu Dne překročení možností Země.

Průmyslové země mají největší podíl na posunu svého data vpřed, jak je patrné z grafu níže. USA jsou největším „padouchem“.

Pokud by všechny národy žily jako obyvatelé USA, bylo by potřeba každý rok spotřebovat zdroje pěti planet Země, aby se obnovilo přirozené prostředí. Americký den překročení možností je proto 15. března.

Austrálie, která před několika lety stála před USA, měla den překročení 31. března. Kdyby celé lidstvo praktikovalo životní styl Australanů, potřebovali bychom 4,1 planety Země.

Indie byla mezi zeměmi, jejichž životní styl by každý rok spotřeboval méně než zdroje celé Země, kdyby se praktikoval globálně, což také souvisí s chudobou, která je v zemi stále rozšířená.