Manažeři koncernu Volkswagen způsobili škodu za 78 miliard EUR

Němečtí vyšetřovatelé vyčíslili škodu, kterou manažeři koncernu Volkswagen způsobili svým podílem na emisním skandálu, na 78 miliard EUR.

Tuto sumu obsahuje obžaloba bývalého CEO Martina Winterkorna a čtveřice dalších manažerů koncernu Volkswagen, kteří jsou obžalování z těžkého podvodu a z porušení zákona o nekalé soutěži. Navíc se budou muset zodpovídat ze zpronevěry, krácení daní a falšování dokumentů. Trestní sazby za těžký případ podvodu jsou v Německu 6 měsíců až 10 let odnětí svobody.

„Obžalovaní jednali ve snaze zajistit firmě co nejvyšší prodejní výsledky s co nejvyšším ziskem,“ uvedlo v tiskové zprávě německé státní zastupitelství k pětici obžalovaných koncernových manažerů. Podle prokuratury společnost prodala zhruba 9 milionů vozidel značek VW, Škoda, Audi a Seat s dieselovými motory a s nelegálně upraveným softwarem, díky kterému vozy při emisních testech produkovaly výrazně méně sledovaných škodlivin než v reálném provozu.

Tím, že se na manipulacích podílela nebo o nich neinformovala úřady a veřejnost, pětice pachatelů podle obžaloby způsobila škody velkého rozsahu. U dvou obžalovaných, kteří se na podvodech podíleli od začátku, je státní zastupitelství vyčíslilo na cca 78 miliard EUR. K této sumě prokuratura došla na základě poněkud sporné úvahy, že hodnota vozidel s upraveným softwarem prodaných v Evropě klesla na 60% a vozů prodaných v USA na nulu – v USA se vozy VW odvezly do pouště, kde jsou dlouhodobě odstaveny a zatím nikoho nenapadlo je jako ojeté prodat s velkým diskontem např. v některé banánové republice, kde se na nějaké emise moc nehledí. Z tohoto důvodu je škoda v USA počítána jako totální (pokles hodnoty vozů až na nulu).

U všech pěti obžalovaných státní zástupci vycházeli z počtu vozidel se zmanipulovaným softwarem, která se prodala za dobu jejich zapojení do podvodů nebo jejich povědomí o nich.

Pozn. k metodice výpočtu škody: Postup výpočtu škod je na infantilní úrovni. Při výpočtu výše škod je obvyklé nejprve zahrnout nesporné položky, které je obtížné až nemožné napadnout. Tzn. již zaplacené pokuty, penále, soudní vyrovnání atp. Dále není nemožné započítat pokles tržní hodnoty celého podniku v důsledku světové známosti skandálu mezi investory. Tato položka by jistě byla napadána a licitovalo by se o její výši, je však zcela zřejmé, že došlo ke škodě tohoto druhu – na to postačuje pohled na vývoj kurzu akcií Volkswagenu z 250 EUR před odhalením skandálu na 100 EUR po odhalení skandálu. Pokles tržní kapitalizace (tj. pokles hodnoty majetku akcionářů) způsobený do značné míry odhalením skandálu tak činil zhruba 70 miliard EUR.

Volkswagen již v souvislosti se skandálem zaplatil na pokutách a soudních vyrovnáních kolem 29 miliard EUR (743 miliard Kč). Připočteme-li např. 75% z poklesu tržní hodnoty tzn. připočteme-li 52,5 miliard EUR a připočteme-li realistickou ztrátu hodnoty již prodaných vozů (v Evropě) v míře cca 30% a nikoliv 40% (jak je v odůvodnění obžaloby), dostaneme více realistickou a obhajitelnou sumu škod 144,5 miliard EUR.

Uvedená celková škoda vypočítaná odlišnou metodikou nemusí být konečná. Právníci obžalovaných by jistě poukázali na následné částečné „zotavení“ kurzu akcií VW a tím i hypotetické snížení všech způsobených škod a dále Volkswagen může dát do prodeje nebo do aukce na Ebay svůj firemní Etický kodex v tištěné podobě (i s překladem do světových jazyků). Např. etické kodexy bývalé firmy Enron (známé tím, že ztrátové obchody na burze zahrnovala do účetnictví svých 1400 účelově zřízených dceřiných společností tzv. SPV a ziskové obchody vykazovala ve svém vlastním účetnictví) se obchodovaly na Ebay za fantastické ceny (jakožto vzácné rekvizity). Prodej etických kodexů koncernu Volkswagen, které se musí učit nazpaměť každý střední manažer i u dceřiných společností, by bezpochyby zajistil nějakou tržbu navíc, kterou by mohla být snížena celková výše škody.

Obrázek: Odstavná plocha v kalifornské poušti pro nové vozy VW vybavené dieselovými motory s podvodným softwarem