Jádro má neutuchající podporu českých politiků a expertů

Peníze půjdou do jádra, nepochybuje kandidát na ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. Docent Havlíček, který je kandidátem na funkci ministra průmyslu a obchodu, poskytl rozhovor některým novinářům. Vyjádření pana docenta se týkala tzv. živnostenského balíčku, jehož podstatou má být snížení počtu administrativních úkonů, dále se pan docent letmo zmínil o regulaci cen telekomunikačních operátorů a nejdůležitějším výrokem, s hodnotou stovek miliard korun, týkajícím se energetiky byl:

„Pravděpodobný scénář je takový, že se bude investovat do dalšího bloku, ne-li dvou bloků v Dukovanech. Na to je třeba všechno připravit, připravit vztah mezi vládou a ČEZ,“ pan docent dále doplnil: „Musíme počítat s plynem a s obnovitelnými zdroji“.

Z výroků a reakcí mnoha politiků i vedoucích pracovníků v energetickém sektoru je stále jasně patrné, že se jim stále nepodařilo pochopit, že energie budou v blízké budoucnosti produkovány lokálně – v místě spotřeby. Nebude potřeba Temelína II, nebude potřeba dalších bloků Dukovan. Po několikáté se rozbíhá další kolo, kdy nové politiky je třeba informovat o vývoji na poli nových technologiích ještě dříve, než se podařilo informovat odcházející politiky a experty.

Jakou zůstatkovou nebo přesněji likvidační hodnotu by měl Temelín II, kdyby se jej podařilo dostavět? Předběžný rozpočet na Temelín II hovoří o 300 miliardách Kč. Avšak z 69 podobných projektů došlo u 68 k podstatnému navýšení nákladů během stavby – v průměru o 2/3. Předpokládejme, že ČR nebude výjimkou a rozpočet 300 miliard se stane reálnými 500 miliardami Kč. Přidejme ještě pár set miliard na bloky v Dukovanech.

Maximální možná škoda vychází na něco mezi 800 až 1.000 miliardami Kč. Je to hypoteticky možná cena za to, že standardní model částicové fyziky není schopen vysvětlit větší množství fyzikálních jevů, které jsou známé díky odvážné práci experimentátorů na poli nízkoteplotní plazmy. Typickou reakcí úředníka totiž je, že zatelefonuje na fakultu fyziky nebo AV ČR a zeptá se: „Je ta a ta nová technologie možná?“ A vědci ověnčeni 4 tituly briskně odpoví: „Ne, je to zcela nemožné“.

Díky této „Hlavě 22“ naše země riskuje astronomické ztráty, kterým lze předejít. Naštěstí reálný vývoj budoucnosti nemusí být až tak dramatický. Jednou z možností je, že politici a kapitáni průmyslu podepíšou nějaké smlouvy nevýhodné pro stát – státní garance atp. A díky v ČR tradičnímu zpoždění staveb se podaří utratit jenom pár miliard za pár tisíc tun betonu rozlitého do základů stavby. Poté všem zúčastněným konečně dojde, že očividné se stalo očividným a projekt nekonkurenceschopně drahé elektrárny zastaví. Někdo někomu vyplatí dalších pár desítek miliard penále a odškodného a všichni dosavadní apologeti uranu a centralizované produkce a distribuce energií se přes noc stanou proponenty a prodavači nové decentralizované technologie.

Celkově vzato, zejména díky tomu, že ministři (a politici obecně) se v ČR velmi rychle střídali, tak ze svých funkcí většinou odešli dříve, než stihli napáchat škody velkého rozsahu.

Prezentace nejmodernější tepelné technologie s nulovými emisemi CO2 a výrobní cenou jednoroční dávky paliva 46 haléřů.
Pozn.: Prezentace je zaměřena spíše na technickou stránku (tj. postrádá jinde obvyklá PR cingrlátka). Dr. Rossi je po operaci krku, proto prosím omluvte jeho slabší hlas.

                 www.EcatSKdemo.com

Tvůrce představené nové technologie se opakovaně veřejně vyjádřil, že zařízení nebude několik let dodávat občanům (tj. na vytápění rodinných domků) . Zařízení instalují pouze u velkých průmyslových podniků. Pod pojmem instalují se rozumí, že zařízení zůstává majetkem dodavatele a zákazníkovi pouze hodně pod cenou dodávají tepelnou energii.

Pro příznivce záhad a hlavolamů máme hádanku: Kulatý ciferník v pravém dolním rohu videa představuje váhu. I tento ukazatel váhy je na dálku monitorován. Zkuste uhádnout, proč je tato váha pod celým zařízením. Až to uhádnete, možná vás napadne, že větší zisk, než z prodeje tepla pod obvyklou tržní cenou, bude mít dodavatel (tedy majitel zařízení) z prodeje toho, co na váze přibude. Kdo ani teď netuší, o čem je řeč, připomeneme jeden starší výrok hlavního inženýra pracujícího na vývoji mnoho let:

Fulvio Fabiani: ‘I’ve seen things you people wouldn’t believe.

Protože na trhu pro běžné spotřebitele (pro občany) neexistuje konkurence, jde o velkou pobídku, aby v ČR vznikla obdobná technologie. Podpoří české úřady vznik obdobné tuzemské technologie?