Moneta Money Bank nekoupí Air Banku a Home Credit

Skupina Home Credit nebude pokračovat v přípravách na „spojení“ (merger) společností Air Bank a Home Credit v České republice a na Slovensku se společností Moneta Money Bank.

Společnost Home Credit ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera tuto překvapující novinu dnes oznámila v tiskovém prohlášení. Plány na převzetí (akvizici) předpokládaly, že Moneta Money Bank převezme Air Banku a Home Credit a poté bude operovat pod jménem pohlceného subjektu. Mělo se jednat o jednu z největších transakci v historii českého bankovního sektoru.

Společnost Home Credit přijala uvedené rozhodnutí po uplynutí dohodnuté exkluzivní lhůty na přípravu a podpis právně závazných transakčních dokumentů. Dokumenty však podepsány nebyly.

Moneta Money Bank spustila proces akvizice Air Bank a českého i slovenského Home Creditu loni na podzim. Po akvizici měl vzniknout druhý nejsilnější subjekt na českém trhu ve spotřebitelských půjčkách a třetí největší ve velikosti bankovní sítě pod značnou Air Bank, tj. pod značkou pohlcovaného subjektu.

Moneta Money Bank minulý týden oznámila, že se rozhodla snížit nabídku na převzetí Air Bank a českého plus slovenského Home Creditu. Podle revidovaných podmínek uvažované akvizice by kupní cena činila maximálně 18,5 miliardy korun namísto původně navrhovaných 19,75 miliardy korun.

Tiskové zprávy v médiích stále zaměňují pojmy „spojení“ (merger) a „převzetí“ neboli „akvizice“ (acquisition). V případě Moneta Money Bank a Air Bank se mělo jednat o převzetí, byť následované nepříliš častým použitím obchodního jména pohlcovaného subjektu.

Rozdíly mezi spojením a převzetím jsou vysvětleny zde.

Jaké důvody vedly Monetu Money Bank k vycouvání z obchodu? O tom lze pouze spekulovat. Jednou z možných příčin může být např.: Analytici Monety s jistým zpožděním konečně spočítali, o kolik se sníží budoucí zisky Air Bank poté, kdy banka na konci 5, 8, 10 letých půjček bude klientům vracet slíbené úroky jako odměnu za včasné splácení. Velmi hrubým odhadem by se tímto krokem mohl Air Bance snížit budoucí zisk o 30%. Jedná se o čirou spekulaci.

Dalším důvodem může být stamiliardová expozice celé bankovní sféry vůči energetickému sektoru. Tyto pohledávky se stanou zčásti nedobytnými a aktiva jimiž jest ručeno, budou neprodejná. Pokud taková situace nastane, je velmi důležité disponovat maximálními rezervami, tj. nepřijít o ně předchozími akvizicemi.

Na druhou stranu, Moneta Money Bank přišla o možnost získat obchodní jméno Air Bank. V dnešní době, kdy stále větší a větší část i neodborné veřejnosti chápe, že úvěry se tvoří z „řídkého vzduchu“ (Thin Air), má obchodní jméno Air Bank pro jakoukoliv banku obrovskou marketingovou hodnotu. S eventuálním reklamním sloganem „Air Bank – Credits out of Thin Air“ by bylo možné dobýt celý svět.

Obrázek: Pracovník od konkurence v přestrojení za fiktivního zákazníka „pana Samce“ analyzuje skvělou nabídku Air Bank.