Roční ztráty České národní banky klesly o 239 miliard Kč

Česká národní banka loni snížila ztrátu na 3,8 miliardy korun z 243,2 miliardy korun v roce 2017.

Vyplývá to ze zveřejněných údajů o bilanci ČNB. Důvodem snížení ztráty je loňský vývoj kurzu koruny.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler považuje ztrátu ČNB za loňský rok za „kosmetickou“: „To bylo dáno tím, že kurz koruny na konci roku 2018 byl nepatrně slabší než v závěru roku 2017. Díky slabší koruně, a to zejména vůči dolaru, tak ČNB nezaznamenala ztráty z měnového přecenění devizových rezerv, jako tomu bylo například v roce 2017,“ uvedl pro České noviny.

Z důvodu imploze „Bubliny všeho“ na akciových trzích se minulý rok akciové portfolio ČNB pravděpodobně ocitlo ve ztrátě přesahující 5%. „Přecenění slabší korunou však uvedené ztráty do velké míry vykompenzovalo,“ vysvětlil Seidler. Pozn.: Je velmi nestandardní, aby centrální banky kupovaly akcie soukromých podniků. Takováto činnost vyvolává podezření z manipulací a příliš velkým riskováním. Centrální banky se v minulých letech uchýlily k nákupu akcií soukromých podniků v podstatě ze zoufalství, neboť výnosy z dluhopisů (tradiční předmět zájmu centrálních bank) se pohybovaly kolem nuly.

Ztrátu z roku 2017 ČNB částečně snížila využitím 60,1 miliardy korun z rezervního fondu. Její zbývající část ztráty ve výši 183,2 miliardy korun zůstane ponechána v bilanci jako neuhrazená ztráta předchozích účetních období, vyplývá z Roční zprávy o výsledku hospodaření ČNB za rok 2017.

ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává také dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.

Je možné úmyslně manipulovat trh? Kurz nějaké měny? Ano, avšak pokud manipulaci provádí občan nebo firma, jedná se o trestný čin.

Pokud však manipulaci provádí státní subjekt, který je a současně není státním, protože tvrdí, že je nezávislý (na státu), trestnost není uplatňována.

Každá zábava však něco stojí. Úmyslně manipulovaný kurs české koruny byl v minulých letech prováděn tak, že ČNB za 1 Euro nabízela 27 a více Kč. Tj. ČNB příliš levně prodávala české koruny každému, kdo si řekl.

Ztrátovost takovéto činnosti lze ukázat na (zjednodušeném) příkladě:  Zahraniční banky, které věděly, že česká koruna byla uměle podhodnocena, si za 100 miliard Eur zakoupily 2.750 miliard Kč. Zahraniční banky počkaly rok a poté repatriovaly zdroje zpět. Kurs české koruny však již nebyl podhodnocen, protože pokračování v této činnosti bylo již příliš viditelně neudržitelné. Kurs již nebyl 1 Eur = 27,5 Kč. Byl řekněme 1 Eur = 25 Kč (pro zjednodušení příkladu).

ČNB musela při kursu více odpovídajícímu realitě zaplatit 110 miliard Eur. Nově 110 miliard = 2.750 miliard Kč. Chybějících 10 miliard Eur si musela zakoupit na trhu, což stálo 250 miliard Kč. Tímto zjednodušeným příkladem se dostáváme k vysvětlení, proč ztráty ČNB předminulý rok činily 243 miliard Kč.

Zdroj: ČNB, České noviny